laat zien.een zevental wagens i'n gebruik om het vgp keep tusscKen tiet hoofdkwartier en de filialen te onder houden; bovendien zyn dan nog door» het land meep. depe kleine bestelwagens gestatlonneerd, die dagelyksi de bestellingen by de clientele bezorgen. <-is' Sprekende over de eigen vepvoermlddelen der i ISlpnna, mag hiep tevens nog wopden vermeld, dat twee motopbooten en een lichter In de vaart zyn om goederen

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 145