f f V. J K I IfeilAlK in ppima vepschen toestand vooppadig zyn, em's daap. voop het vepvoep pep spoop of boot dikwyls eengpoot bezwaap. ecr~* 'J^let aangewezen modepne vepvoeprniddelde J automobielwopdt ook hiepvoop benut en zoo zien we, naast de g poo te bestelwagens voop zwapevpachten, meepdepe keinepe wagens voop spoedbestellingen in dienst. Alleen te Zaandam zyn, zooals onze afbeelding I CANTINE - FABRIEK 'vlfwiliiiiiïf i Jss- iiiiutiiiiiiilli c m

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 143