chefs het beheep en betoonden zich daarin we1 op hun plaats .Kt laat zich begrijpen, dat voopdeze choco, latepies byzondepe voorzieningen moesten worden getpoFfen, om de artikelen Inden koptst mogelyken tyd van de fabrieken naap de winkels te vervoeren. JlSön der eerste vepelschtenom met den ver. koop succes te hebben, Is wel, dat de koeksoorten JÉJ c/ r

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 141