staans recht bewezentasc- J In enkele jaren tydszyn dan ook meerdere i chocolaterles opgericht en bedraagt het aantal daar. j van by het schryven van dit gedenkboek reeds tien stuks. Als byzonderhefd kan hier nog worden vermeld, dat de Directie by deze zaken afweek vanolen gewonen regelom mannelyk personeel met de leiding daarvan te belasten. In de chocolaterles toch voeren vrouwelyke j

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 139