een zoodanig succes,dat successievelijk meerdere Chocolaterles werden opgericht. is^ - IBIIet was in het byzonder de'ffiep JtSille, J die zich voor deze nieuwe afdeeling intepesseepde en daaraan zyn stuwkracht gaf en het feit, dat deze winkels meestal in dezelfde plaatsen zyn gevestigd als de gewone filialen, ja soms zelfs in de onmiddel lijke omgeving daarvan, heeft voldoende hun be. j

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 137