koekchocolade en suikepwepken. Hit, alsmede de on. depvi'ndi'ng inde filialen, dat de veevaapdigde aptike. len by het publiek een zeep gunstig onthaal vonden, j zoowel wat ppys als kwaliteit betpeft.deed deMpectie de mogelykheid ovepwegen.om in deze aptikelen sped, aalzaken te vestigen 'Qp bescheiden schaal wepd tot de opening j van zulk een zaak ovepgegaan en al dadelyk wepd dit

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 135