f K J J J bedpyf in zyn geheele omvang uitgeoefend liKIën vindt er» eene bpandepy, de geweldige J pepsen doen en hun wepk, ep is eene poedepmalepyj enz,enz, tepwyl inde chocoladefabpiek alle sooptenj chocolade zoowel in tabletvopm als bonbons .wopden vepvaapdigd. Ej Joo geleidelyk aan had men nu eigenlyk eene geheel aparte bpanche in eigen beheep, n.m.l. die van WIJN ^Upil HWlWIIIIHIIIHIUIMHiliillflllWii! iiiih'MiunliiilidSi IlUiII ilUlllillLUUillllH V J

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 133