fabplek haap eepste ppoduclen aan de Filialen kon j vepzendenn^-.- ^aoals i'mmep mei nieuwe bedpyven, bleek j inde ppactyk wel, dal ook hiep nog eens iels moest wopden gewyzigddoek deJUUpeclie loonde,dal moei. lykheden ep slechts zynom Ie wopden ovepwonnen en slaagde daapi'n dan ook volkomen. Inde Cacao .emSëhocoladeFabpi'ek wopdl het

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 131