"JlleepJIIieya, wepd in elgen beheep ullgevoepd en j bad een zeef voopspoedlg veploop. be" Helaas vephlndepde langepe ongesteldheid J Meyn, de Inplchting geheel te voltooien en het was delilèep^SHIèyn.di'e deze taak, hoewel on voopbepeld, tot een goed einde bpacht. a ^Shhet is dan ook voopzekep aan diens voort, vapendheld te danken,dat peeds In Ifült de nieuwe QÉj?y r I _j

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 129