1SI& nauwgezette studie dezep aangelegenheid be sloot men tot oplichting van eene ie- j XT' CACAOIBEN0CH0C0LADEPABRIEK~=33 In liUlwepd dit besluit genomen en nog in hetzelfde jaap weed met den bouw begonnen, even eens op een teppein aan de idóstzyde Ook deze bouw stond ondep leiding van den

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 127