was besteed, toch was de vestiging van de fabplekaan delSlBstzyde nog niet de laatste mylpaal In het veep.i Hg japig bestaan depjFi'pma Nog een belangpyk plan wachtte op ultvoeplng. j IR den loop dep japen toch was de omzet aan cho. colade In de vepschlllende Filialen zoo gpoot gewopden, dat het plan by de Jflpectle pypte, ook de fabpicatleJ daapvan in eigen hand te nemen r

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 125