en telmachines,die nu den arbeid voor het personeel zoo belangpyk vergemakkelijken, zyn dan ook te beschoa. wen als zoovele uitingen van rationeeler werkmethodes, i iSvendien gaf de gewijzigde administratie be. t langrijke gegevens aan de^Mipectie tot het vellen van een juister oordeel over het beheer van chefs in fili. alen en inde fabrieksleiding. -» Inloe vruchtbaar de achter ons liggende tyd ook

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 123