zich ook de administratie meer en meep uit en vep is de tyd, dat EEN boekhouder die geheel alleen kon vepzopgen. Iöjt J ,Hy het inrichten dep nieuwe boekhouding J VOOP de NbamlIWenn.bleek het al spoedig,dal betpek. keiyk eenvoudige,maap toch veel tydroovende wepkzaam heden beduidend vluggep en accupatep met machines konden geschieden en de talryke boekhoud - peken -

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 121