Fraaie voorbeelden van architectuur vormen. «^=3 'Éls eene aangelegenheid van meep interne aard, maap daapom In de geschiedenis dep'Jlrlpma van niet mlndep belang, mag In dit gedenkboek niet onvermeld blyven.dat, hetzelfde wat zich in het bedpyf zelf voltrok, ook In de administratie het geval was. Parallel aan den groei der zaken, breidde

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 119