In 1917 - 54 filialen Jin 1927 - 107 filialen Ook by de inrichting dezer* zaken heeFt de Sli'nee He bewezen,de teekenen des tyds te vepstaan. J Wé in de na-ooplogsjapen ontstane behoefte l van het publiek naap meepdepe luxe, oefende ook in het winkelbedrijf haap invloed uitWé vpoe gepe inpichting, ja ook de winkels zelf, voldeden J

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 115