Ni V l zaam en te duur voop den modernen tyd,gelei', delyk uitgeschakeld. - ©ie grootere productie,doop deze nieuwe werkwyzen verkregenmoet weep onder het pu. bliek worden gebracht, en hiervoor is niet alleen noodig,de bestaande omzetten inde filialen te vepgrootenook nieuwe afzetgebieden moeten wor. den verworven en voortdurend werden en worden 8 MAC 'nihwüjmih'

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 111