van een enkelen man de schuit lost en het graan naar» de bestemde plaats voert, geeft ook het ontvan. gen gewicht nauwkeurig aan. Jih waar de elevator haap apbei'd niet kan veppichten.daap staat de electplsche hyschllep ge. j peed,om balen, kisten en pakken naap Iedere gewensch. te verdieping te vervoeren dok hier dus Is handenarbeld.als zynde te lang. J

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 109