c\ HIM! IiimimIM den pug tpap op, tpap aF moest wopden geloopen by het ontvangen van paptyen goedepen.moet de tegenwoopdi'g in gebpui'k zynde el eva ton, die in en. kele upen een schip met gestopt gpaan geheel leeg. zuigt en het gpaan langs kanalen naap de vepschll- lende zoldeps voept, wel een wondep mstpument i zyn. ©fok geen gewi'chtsvepschillen meep, want een fnstpument aan dezelPde elevatop.di'e met behulp It'I "'ItTTIi

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 107