om handenapbeid door5 economischer3 en hygiënisch. gp apbeidsroethoden te vepvangen. cJIh deze modepne hulpmiddelen, by de fabri. cage van de vepschillende aptikelen toegepast ,wgp. den ook in andep opzicht doop de üipectie niet vgp. waaploosdietj Vbop den oudepen wepkep, die zich nog zoo goed hepinnept, Koe vele malen met den zak op J

Gedenkboek 40 jaar Albert Heijn, 1887 - 1927 | 1887 | | pagina 105