6 i l h\l POWERVROUW NEELTJE HEIJN-DE RIDDER UIT LIEFDE GEBOREN Neeltje Heijn-De Kidder, de vrouw van Albert Heijn, was de drijvende kracht in het allereerste winkeltje in Oost^aan. Albert en Neeltje werkten lange dagen. Albert liet de zorg voor de winkel meestal over aan zijn vrouw. Met een boezelaar (een soort schort) stond zij dag in dag uit tussen de dozen en vaten terwijl hij met de hondenkar bestellingen opnam. Net als Immetje en Simon 60 jaar eerder. Immetje en Neeltje waren van onschatbare waarde voor het Albert Heijn-concern. Als eerste vrouwelijke chefs zorgden ze voor de winkel, hielpen ze klanten en maakten ze boodschappen klaar voor bestelling. Daarnaast vonden ze de tijd om hun kinderen groot te brengen. In 1847 overleed Simon Heijn en Immetje moest als weduwe met zes kinderen het hoofd boven water zien te houden. Dat deed ze met verve. Tot haar dood in 1872 hield ze het winkeltje kranig draaiende en was ze ook nog vierentwintig jaar lang regentesse van het weeshuis in Zaandam. In de tussentijd had ze dus ook nog zes kinderen grootgebracht. Onder wie Jan Simonszoon Heijn. Na de dood van zijn moeder nam hij het roer over. Niet veel later kocht hij een huis van oliefabrikant Hendrik Brat en begon daar op 19 juli 1876 een nieuwe winkel, die hij samen met zijn vrouw Antje de Ridder zou uitbaten. Het nieuwe winkeltje was gevestigd op de hoek van de Kerkbuurt en het Weerpad, de verbindingsweg met Zaandam. Elf jaar lang werkten Jan en Antje met succes in dit winkeltje om het uiteindelijk op 27 mei 1887 over te dragen aan.zoon Albert, die op die dag trouwde met Neeltje de Ridder. Een prachtig huwelijksgeschenk, want hoewel het winkeltje maar 12 vierkante meter groot was, was het wel de grootste kruidenierszaak in de buurt. Toch kwam het succes niet vanzelf. All A MAGAZINE JULI 2017 SPECIALE EDITIE In de geschiedenisverhalen van Albert Heijn gaat het altijd over de mannen, maar zonder deze twee vrouwen had alles heel anders kunnen lopen. Sterker nog, als Simon en Immetje nooit verliefd op elkaar waren geworden, hadden alle mannen in de Heijn-familie zomaar dorpsveldwachter kunnen zijn, en had dé supermarkt van Nederland toch echt Immetje de Haas geheten.

Personeelsbladen | 2017 | | pagina 16