2 Albert Heijn Erfgoed nu ook online Hartelijke groet en veel leesplezier, Wouter Kolk Algemeen Directeur Albert Heijn bestaat 130 jaar. Ons verbaal is in 1887 begonnen in een klein winkeltje in Oostzaan. Een winkeltje van 12 vierkante nieter in een dorp met maar tweehonderd huisjes. Meneer Heijn had destijds nooit kunnen denken dat zijn kruideniersw inkclljc 130 jaar later zou uitgroeien tot meer dan 900 winkels. In tal van formats, van groot lot klein, met meer gemak en ook online: allemaal een vast onderdeel van onze samenleving. Wat hebben we met z'n allen veel gedaan en bereikt in 130jaar! Daar mogen we best trots op zijn. En daar wil ik jullie, ook namens mijn collega's in de directie, enorm voor bedanken. Onze verjaardag is de reden datje nu deze speciale editie van dc Aha voor je hebt liggen. Een bewaarexem plaar. Bijna anderhalve eeuw aan innovaties, ontw ik kelingen, tegenslagen en mijlpalen uitlichten, leek ons iets te veel van hel goede. Dan zou je bij het volgende jubileum nog steeds aan het lezen zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om enkele verhalen, die je misschien nog helemaal niet kent, nietje te delen. Wist je bijvoor beeld dal Albert Heijn ooit een eigen platenlabel heeft gehad onder de naam Westside Stereo Records? Deze en andere bijzondere feitjes komen aan het licht als je verder bladert. Ook nemen we een kleine tijdreis naar de toekomst. Welke kant gaan we samen op? Wat voor aparte gerechten liggen er over een tijd op ons bord? Ben je klaar voor kas geteelde microbladgroenten en urban swimmers? Lees, blader en sta af en toe eens stil bij onze mooie reis van 130 jaar. En nog veel belangrijker, denk samen met ons mee, vooruit, naar de toekomst. Voorwoord 4 Al die pareltjes zijn sinds kort te bekijken via de gloednieuwe website: albertheijnerfgoed.nl. Hier kan iedereen zoeken in de immense beeldbank van het archief. Maar dat is nog niet alles. Op de site verschijnen regelmatig webexpo sities rond een interessant thema als: de ‘familie Heijn’ of ‘Boffie koffie’. Daarnaast kun je op de nieuwe website blogs lezen én bladeren door alle jaargangen van Allerhande, Flitsen (oude perso neelsbladen), jaarverslagen en historische boeken. ZAANDAM, 2017 - Dit magazine had nooit kunnen ontstaan zonder de hulp van Stichting Albert Heijn Erfgoed, en dan met name de beheerder Hans Blekkenhorst. Het verleden van Albert Heijn is zo rijk en veelomvattend; zonder een goed geordend archief zouden veel verhalen onvindbaar worden en verloren gaan. De Stichting Albert Heijn Erfgoed zet zich in om dat prachtige verleden te conserveren en toegan kelijk te houden voor geïnteresseerden. In het historisch archief in de Ahold Delhaize Coffee Company in Zaandam verzamelen, registreren en digitaliseren vrijwilligers alle objec ten, documenten en beelddragers die kenmerkend zijn voor het winkelbedrijf. AHA MAGAZINE juli 2017 speciale editie Kortom, een schatkist voor iedereen die geïnteresseerd is in Albert Heijn én voor iedereen die meedoet aan de Aha Kwis op ah.nl/130jaar.

Personeelsbladen | 2017 | | pagina 12