lhi‘t‘1 Hf! in had ;2>fffv f t fit ff ff iltlli eigenlijk Immetj Haas moeten heten HET MAGAZINE VOOR ALBERT HEIJN MEDEWERKERS k Juli 2017 f t *f J Pag. 4 In dit nummer: Gerrit Heijn krijgt boete voor te hard rijden - Pag. 3 Westside: platenlabel van Albert Heijn - Pag. 9 Bijnaam en geschiedenis Albert Heijn-logo onjuist? - Pag. 8 Transport: het cirkeltje rond - Pag. 14 Aha SPECIALE EDITIE eate 130 jaar

Personeelsbladen | 2017 | | pagina 11