S f2 02 Een mooie aanleiding "5^ Het juiste perspectief - Hoofdkantoor Betrokkenheid Logistiek 91 70 74 Communicatie 67 66 70 Leiderschap 74 70 77 Klantgerichtheid 85 Winkel 22 20 16 19 15 10 Wb 75 18 10 Percentage collega's dat gekozen heeft voor ^(helemaal] eens niet eens/niet oneens ^(helemaal] oneens Aha 6 Woensdagavond is het 'Bos-avond' in AH 1044 Assen. Teun Bos (51) is dan even geen vader maar teamleider van zijn dochter Laura (20) en zijn zoon Michel (18). Tijdens het avondeten Albert Heijn-virus Leuke bijbaan Carla van Buren is magazijnmedewerker bij DC Geldermalsen. Ze werkt nu zes jaar bij Albert Heijn en doet vol overtuiging mee aan het MBO. 'Als je niets laat horen, denkt het management algauw dat het allemaal wel goed zal gaan. Terwijl er altijd dingen zijn die beter kunnen.' Dankzij de vasthoudendheid van haar leidingge vende, die Iedereen de kans gaf onder werktijd de vragenlijst In te vullen, was de respons bij het distributiecentrum In Geldermalsen hoog. Het onderwerp 'ontwikkeling' scoorde erg goed, communicatie binnen afdelingen te ver beteren. 'Het is noodzakelijk dat leiding gevenden met hun eigen medewerkers blijven praten.' Het is niet alleen belangrijk dat een bood schap van boven naar beneden goed ver taald wordt, ook andersom kan er nog veel verbeterd worden. Waar kunnen mede werkers terecht met suggesties, klachten of opmerkingen? Zou het niet goed zijn als mensen die elke dag op de werkvloer staan de directie eens vertellen over hun ervaringen? Zo'n hoge respons op dit onderzoek betekent een grote betrokken heid van de medewerkers. Dat schept ook verplichtingen vanuit de directie, vindt Luc. We moeten én willen daar als werk gever mee aan de slag.' Maar we moeten natuurlijk niet vergeten wat klanten van ons vinden. Het mede- werkersbetrokkenheidsonderzoek geeft een beeld van hoe wij met z'n allen naar ons werk en de organisatie kijken. We zijn zelf bijvoorbeeld heel tevreden over onze klantgerichtheid, maar het is wel belang rijk dat ons eigen beeld hierover gelijk is aan het beeld van onze klanten. Want uit eindelijk doen we het natuurlijk allemaal voor de klant.' 'communicatie' iets minder en 'leider schap' viel wat tegen. 'De afstand tussen managers en de werkvloer is de laatste tijd wat groter geworden', licht Carla toe. 'Vroeger hadden we "Plussers" die tussen die twee lagen in stonden en zo van beide kanten in formatie kregen. Dat is nu niet meer zo en dat merk je. Het zou goed zijn als we er iets aan konden veranderen. Daar kan het MBO een mooie aanleiding voor zijn. Carla van Buren 00 00 20 40 60 80 100 Bovenstaande resultaten zijn tot stand gekomen met behulp van meerdere vragen per categorie. Wil je de volledige resultaten van het MBO bekijken? Vraag je leidinggevende. verwerkt hij de binnengekomen goederen. 'Mooi werk, met veel collega's die ik al kende van school.' Ook de vriend van Laura, Pascal, werkt bij Albert Heijn. Hij combineert zijn studie met een bijbaan bij AH XL 1515 in Assen. Niet bij zijn vriendin dus. Maar ze zien elkaar genoeg. Pascal schuift regelmatig bij de familie Bos aan voor het avondeten. Uiteraard gaat het dan ook vaak over Albert Heijn. Maar vader Teun is altijd op zijn hoede. Als een van de kinderen een probleempje heeft met een collega, kaatst Teun het balletje terug: 'Spreek hem of haar daar zelf maar op aan.' Thuis is hij gewoon weer vader. 'Zo werkt dat.' Vader Teun viert dit jaar dat hij 35 jaar werkt bij Albert Heijn. Als zestienjarige begon hij bij de toenmalige MIRO in Assen, als carry-in boy. 'Een duur woord voor iemand die winkelwagentjes naar binnen brengt', lacht hij. 'Daarnaast deed ik allerlei klusjes in en rond de winkel. Ik zag daar meer mogelijkheden dan in het sloopbedrijf van mijn vader.' haar vader' aan de slag als vakkenvuller. Nog altijd vindt ze het een leuke bijbaan. 'Het is hier altijd gezellig en we hebben een actieve feestcommissie. Of het lastig is, een vader als teamleider? In het begin noemde ik hem papa, dat werd me gelijk afgeleerd. Op het werk is het voor iedereen "Teun".' Zoon Michel weet dat inmiddels ook. Aangestoken door het Albert Heijn-virus, werkt hij nu een jaar bij AH 1044 in Assen. Woensdags als vakkenvuller en op zaterdag Dochter Laura was er zelfs nog vroeger bij. Op haar vijftiende ging ze 'in de winkel van

Personeelsbladen | 2012 | | pagina 4