inhoud ups downs rubrieken r 6. 10. 11. cm 13. 14. 15. 15. 16. 4. 3. Aha 2 |Algelopen zomer bracht Ik een bezoek aan verschillende winkels in aandachtswijken om te zien wat de ontwikkelingen zijn. In 2007 zijn ffoor de toenmalige minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) veertig wijken genoemd die extra aandacht vragen vanwege sociale, fysieke en economische problemen in de wijk Albert Heijn heeft in 25 van deze wijken winkels, 43 in totaal. Er zijn tal van zaken in deze wijken die extra aandacht vragen, zoals leefomgeving, veiligheid en communicatie. Ons streven is om met een Albert Heijn- winkel een baken in de buurt te vormen, echt de winkel om de hoek te zijn. Dat doen we door een vertrouwde plek voor de dagelijkse boodschappen te zijn 6n een actieve bijdrage te leveren aan het leven in de buurt Dat gaat niet altijd gemakkelijk en zeker niet automatisch. Des te meer respect heb ik voor de resultaten waaraan elke dag gewerkt wordt In de Utrechtse wijk Zuilen was ik bij AH 1408. Ik was blij verrast te zien dat deze winkel de trots is van zowel de buurt als de medewerkers. Dat geeft energie om door te gaan met onze aanpak GOEDE SAMENWERKING In het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart hebben we deze zomer een proef gedaan met drie winkels waarbij we structureel samenwerken met diverse partijen om de wijk schoner en veiliger te maken. De proef heeft geresuiteerd in alleriei verbeteringen zoals meer groen op het plein en een informatiepunt van de gemeente in de winkel. Door een goede samenwerking met alle betrokken partijen zorgen we er samen voor dat problemen echt aangepakt worden. Op basis van de ervaringen gaan we deze aanpak nu ook uitrollen vanuit andere Albert Heijn-winkels die in een aandachtswijk liggen. Ik heb daartoe voor Amsterdam een samenwerkingsprotocol getekend met wet- houder Ossel. En om duidelijk te maken dat Albert Heijn z'n rol in alle aandachtswijken in Nederland serieus neemt, heb ik met de minister van WWI Eberhard van der Laan een raamovereenkomst getekend waarin onze afepraken staan. Ik ben er trots op dat we zo ons steentje kunnen bijdragen aan verbetering van deze buurten. GROOTSTE PUZZEL VAN DE WERELD Afgelopen maandag zijn we gestart met een thema waarbij klanten voetbalpuzzel- stukjes kunnen sparen. Tijdens deze actie zuilen we op 7 oktober een poging doen de grootste puzzel ter wereld te leggen in het Olympisch Stadion in Amsterdam om hiermee het Guinness Book of Records te halen. KLANTEN KIEZEN Om in voetbaltermen te spreken zijn we ook in de tweede helft aanbeland van onze winkelwedstrijd Klanten Kiezen TopShop 09. Door onze succesvolle promoties zien we veel nieuwe klanten in onze winkels. Het is belangrijk om ook van deze klanten loyale klanten te maken. Benut de wedstrijd om je beste beentje voorte zetten! Ik kijk al uit naar december ais ik samen met mijn Directie- collega's de winkels ga jureren. Directievoorzitter Dick Boer BEELDBUISKRAKERS De geschiedenis van onze televisiecommeroials DE BAAN VAN Mediamanager Else van Aken DE KRACHT VAN HET VERSCHIL Diversiteit bij Albert Heijn AH 1391 Een reis langs bijzondere Albert Heijn- winkels Amsterdam - Museumplein Nieuws en oproepjes uit het land De OR over diversiteit bij Albert Heijn Aanbiedingen van deze maand ELKE DAG DE BESTE 'Die mannenwereld bevalt me wel' FIT FUN Sportclinics AHOLD NIEUWS Duurzame Lijst PERSONALIA Jubilarissen en In Memoriam DUBBELLEVEN Kilo's of collo? COLOFON Aha is een uitgave van Albert Heijn, Afdeling Interne Communicatie, Postbus 3000,1500 HA Zaandam CONCEPT REAUSAT1E vdBJ/Communicatie Groep, Bloemendaal HOOFDREDACTIE Tamara Gorbach ARTDIRECTION EN VORMGEVING Tein.nl, Amsterdam REDACTIE Femke Graatsma, Philo Hermans, Martijn Houwerzljl, Karin Kreuger-Kohne von Jaski, Evelyn Jongman, Judith Schram, Maaike Vertegaal, Frederieke de Vries FOTOGRAF1E COVER Martijn Steiner Lovisa. Ahd is bestemd voor alie medewerkers van Albert Heijn. Wil je reageren op een artikel of heb je zelf een onderwerp? Laat het ons weten per post of via aha-magazine@ah.nl aha io verschunt op 24 oktober r nieuwe Medewerkers hoofdkantoor via P&O Medewerkers winkels en DC's via je leidinggevende

Personeelsbladen | 2009 | | pagina 2