AHOLD NAAR WALL STREET AH-KLANTENPAS GEEFT MEER WINKELGEMAK WESTERSPOOR Tien jaar karretjes met muntsloten Grotere bedragen Franchiser viert feest Afscheid Edwards Maar Amerika Albert Heijn wint prijs voor zelfscanning Ergenis UITBLAZEN AAN DE FINISH 50e jaargang Op 6 november opent minister J.E. Andriessen van EZ het Albert Heijn Composite Dis tributiecentrum, de nieuwe Centrale Slagerij Zaandam en de nieuwe fabriek van Marve- lo op het bedrijventerrein Westerspoor in Zaandam. De bouw van de drie gebouwen kostte meer dan f 200 miljoen: één van de grootste investe ringen van Ahold in de afgelo pen jaren. Meer over het nieu we complex in de speciale bij lage bij deze Flitsen. NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Zie pag 4 „.dfigkankef m 29.4.1981: De proef met de Albert Heijn-klantenpas in Schagen heeft veel nuttige informatie opgele verd. Het aantal klanten dat de pas kocht vol deed aan de verwachtingen. Uit onderzoek blijkt dat de pashouders tevreden tot zeer tevreden zijn over de mogelijkheden van de chipkaart. Albert Heijn bekijkt momenteel op welke manier de proef voortgezet gaat worden. De AH-klantenpas is een pas met een chip (een soort mini- computer), waarmee klanten niet alleen elektronisch kunnen betalen, maar ook elektronisch zegels kunnen sparen. Als belo ning voor het gebruik van de pas kunnen klanten via de chip ook nog speciale spaarpunten vergaren, die recht geven op ge schenkartikelen. De proef in het AH-filiaal in Schagen, die begin vorig jaar van start ging, heeft duidelijk gemaakt dat de klantenpas in een behoefte voorziet. 'De chipkaart heeft de toekomst', luidt dan ook de con clusie van commercieel project leider Frans Meienhorst. 'De pashouders zijn met name te spreken over de mogelijkheid om hun boodschappen met de pas af te rekenen', aldus Melen- (Zie verder pag. 2) Twaalfeneenhalf jaar geleden zette Abel Banus als eerste zelf standig ondernemer zijn hand tekening onder een franchise- contract met Albert Heijn. 'De eerste reacties waren verre van positief. Maar de stormachtige groei van AH Franchising be wijst dat de samenwerking tus sen AH en de zelfstandige on dernemers een groot succes is geworden.' Zie pag. 9 Tranen met tuiten bij het af scheid van Theo Jaspers van zijn AH-filiaal in Heemstede. De pas afgestudeerde part-ti mer stapte vorige maand op de fiets om een wereldreis te ma ken. Zijn collega's deden hem uitgeleide. Zie pag. 12 De ombouw van Finast-winkels tot Edwards-winkels bij Ahold- dochter FNS East is afgerond. De Edwards-formule blijkt de juiste aanpak in het door de re cessie zwaar getroffen gebied. Naar verwachting zal FNS East in 1994 weer duidelijk bijdra gen aan het resultaat van Ahold USA. Zie pag. 5 Volgend jaar zend de Stichting Gerrit Jan Heijn Fellowship weer een kind, echtgenoot of partner van een Nederlandse Ahold-medewerker voor studie naar de Verenigde Staten. Kan didaten kunnen zich tot 1 de cember aanmelden. Zie pag. 8 Zelfscanning, het sys teem waarbij klanten van Albert Heijn al winke lend hun kassabon sa menstellen, heeft de Re tail Innovation Technolo gy Award gewonnen. De ze prijs wordt jaarlijks toegekend voor het meest vernieuwende produkt van de detailhandel op het gebied van automati sering. Albert Heijn heeft zelfscanning ontwikkeld in samenwerking met het Produktcentrum TNO en het Engelse bedrijf Symbol Technologies. Het systeem werd onlangs gepresenteerd op een internationale beurs in Londen. In de stand van Symbol Tech nologies was het, volgens ad junct-directeur Paul Kooyman van Albert Heijn 'opvallend druk met geïnteresseerde re tailers'. Tijdens de beurs nam hij de award in ontvangst. Hoofddoel van zelfscanning is filevorming voor de kassa's te voorkomen en het boodschap pen doen veraangenamen. Kooyman: 'Klanten moeten hun boodschappen veel te vaak door de handen laten gaan. Ze delen hun winkelwagen zorgvuldig in. Tere produkten als koekjes en sla boven, flessen en dergelijke onder. Bij de kassa willen ze eerst hun zware artikelen op de band zetten. Dus in omgekeer de volgorde. En dan ben je nog aan het uitladen en zie je als- (Vervolg op pag. 9) Vanaf maandag 15 november prijkt de naam Ahold op het koersenhord van de Amerikaanse effectenbeurs 'Wall Street'. De notering van het Ahold-aandeel op de grootste beurs ter wereld zal ertoe bijdragen dat veel meer Amerikaanse beleggers dan tot nu toe aandelen kunnen gaan kopen en verhandelen. Om de verhandelbaar heid te bevorderen wil Ahold het aandeel eerst splitsen. De effectenbeurs van New York, bijgenaamd de 'Big Board', is in werkelijkheid een fraai gebouw, gevestigd aan Wall Street in het zakendistrict van Manhattan. Hoe statig en fraai het beursgebouw ook is, de handel in effecten (aandelen, obligaties) die daarin plaats vindt, beïnvloedt niet alleen de Amerikaanse economie, waarin Ahold de helft van zijn omzet realiseert, maar het economi sche leven op de hele wereld tot in de verste uithoeken. In de Verenigde Staten is beleg gen veel gebruikelijker dan in Nederland. Al die beleggers bij (Zie verder pag. 5) Welmoed Smits, Marjan Blokzijl, Margriet Talsma en Hillechien Zijl stra van Albert Heijn Dokkum zitten bij te komen in een bushalte bij de finish van de Dam tot Damloop. Sa men met 13.000 andere lopers snelden ze vorige maand over dij ken, straten en snelwegen van Am sterdam naar Zaandam. Aan het door Ahold gesponsorde loopspek takel deden dit jaar 1.700 mede werkers deel. De meesten waren terdege voorbereid, zo niet Wel moed Smits: 'Ik hoorde pas gister dat ik mee moest doen. Ik had niet eens schoenen, die heb ik eerst nog moeten kopen. Mooie dingen, maar ze bleken alleen enorm te knellen. Ik heb de laatste kilome ters op blote voeten gelopen. Dat ging stukken beter.' De Friese AH- loopsters deden bijna 2 uur en 15 minuten over de afstand. Het Ahold-topteam was toen al lang over de streep. Onder aanvoering van Abraham Zewdie won Ahold's vlaggeschip voor de derde achter eenvolgende maal de competitie voor bedrijfsteams. Meer over de Dam tot Damloop op pag. 6 en 7.

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1