WINST AHOLD 12,3% HOGER AH KOMT GOED DOOR ZWAAR WEER I f w Gouden Leontien! Welk bedrijf kan zeggen dat het een we reldkampioen als medewerker heeft? Leontien van Moorsel is de kersverse wereldkampioe ne wielrennen op de weg. In Oslo sprintte ze haar aartsrivale Jeannie Longo in de laatste meters voorbij. Leontien, medewerkster van AH- franchiser Kees Boeijen uit Boekei, werd daarmee voor de tweede achtereenvolgende keer de beste van de wereld. Vorige maand won ze ook al de Tour Féminin. 'Na de tour waren er mensen die de overwinning geflatteerd vonden, omdat Longo was uitgevallen. Nu heb ik haar direct geklopt', sprak de kampioene na afloop. In Boekei waren haar collega's er al weken van te voren van overtuigd dat Leon tien zou winnen. Flitsen ging tussen de tour en het WK op bezoek in het Brabantse dorp. 'Als Tinus wil, wint ze van iedereen'. Zie pag. 12. mil on Miniem IN DIT NUMMER Dam tot Dam Speciale zaken Sexuele intimidatie W f/,'' Sw, SAH002000578 Fliisen Landelijk september 1993 50e jaargang De honderdste Aller- Hande. Zie pag. 5 Aanstaande zondag vindt de jaarlijkse Dam tot Damloop plaats. Zeventienhonderd Ahold-lopers zullen in Amster dam aan de start verschijnen om zo snel mogelijk naar Zaan dam te rennen. 'Het lijkt wel makkelijk, maar dat is het niet. Zestien kilometer is nog een heel eind.' Zie pag. 2 De werkmaatschappijen van Ahold zijn voortdurend bezig met aanpassingen en vernieu wingen. Zo test Gall Gall in Heemstede een compleet nieuw winkelbeeld en opende Etos dit jaar in Eindhoven een zeer gro te Etos Beauty Case. Twee bijzondere winkels op pag. 6 en 7. Duizenden oud-medewerkers namen begin deze maand deel aan de Ahold-gepensioneerden- tochten. Op het programma stond een bezoek aan het Zui derzeemuseum in Enkhuizen. Zie pag. 9 Begin 1994 worden bedrijven wettelijk verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van sexuele intimidatie. Personeels zaken Albert Heijn en de onder nemingsraad van AH Opera tions werken samen aan het op stellen van een beleid. 'AH moet een klimaat scheppen waarbij vertrouwen voorop staat.' Zie pag. 11 Efii nummer september 1993 Vanaf deze maand in Flitsen: opmerkelijke zaken in 'Anders nog iets?' Pag. 12 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV De winst van Ahold is in het eerste halfjaar van 1993 opnieuw gestegen. Het resultaat na belas tingen bedroeg f 172,4 miljoen, tegen f 153,5 mil joen in het eerste halfjaar van 1992: een stijging van 12,3%. De omzet groeide in dezelfde periode met 25,5% tot f 14,3 miljard. De omzet in Nederland nam toe met 33,3% tot f 7,2 miljard. De omzet in overig Europa bedroeg f 599 miljoen (1992: f 32,4 mil joen) en is vooral te danken aan de overnames in Portugal. In de Verenigde Staten steeg de om zet met 7,7% tot 3,5 miljard. In Nederland behaalden zowel Albert Heijn als Schuitema ho gere omzetten en wisten beide hun marktaandeel verder uit te breiden. Ook bij Speciaalzaken Ahold (SpA) nam de omzet toe. Bij GVA was sprake van een ge ringe daling van de omzet. In de Verenigde Staten realiseer den de Ahold-ketens een goede omzetontwikkeling, hoewel bij FNS East de toename achter bleef bij de verwachting. Ahold zag de brutowinst naar f 329,7 miljoen gaan, tegenover f 261,4 miljoen in het eerste halfjaar van 1992, een stijging van 26,1%. In Nederland nam de brutowinst toe met 35,5% tot f 149,5 miljoen. Albert Heijn wist door een goede beheersing van marge en kosten de bruto winst verder te verbeteren. Ook SpA realiseerde een belangrijke toename. In overig Europa be droeg de brutowinst f 20,3 mil joen (1992: f 6,2 miljoen nega tief). In de Verenigde Staten be droeg de brutowinst 87 mil joen: een fractie hoger dan in 1992. Bij FNS East en Finast Ohio stond de brutowinst onder druk door de ongunstige markt omstandigheden en hevige con currentie. De Raad van Bestuur hand haaft de verwachting dat de nettowinst over 1993 verder zal toenemen, ondanks een toena me van de rentelasten als ge volg van overnames. De institutionele beleggers ont vingen de Ahold-cijfers met ge ring enthousiasme, vermoede lijk omdat zij wachten op betere resultaten bij FNS East en Finast Ohio. De koers van het Ahold-aandeel daalde in de eer ste dagen na de bekendmaking. Daardoor daalde ook de waarde van een unit in het AH Vaste Klanten Fonds. Maar deze da ling is geringer, omdat de waar de van een unit slechts voor de helft wordt bepaald door de koers van het Ahold-aandeel. De andere helft van de waarde van een unit wordt bepaald door de rente op leningen aan Ahold. 'Het heeft dit jaar flink geregend, maar we zijn niet echt nat geworden.' Dat zei Hille Bosma, directeur Economische Zaken van Albert Heijn, vorige week in Amsterdam tijdens de jaarlijkse supermarktma nagersdag. Bosma bleef in stijl. Vorig jaar voorspelde hij 'zwaar weer' en pakte daarom de kosten van 's lands grootste kruidenier aan. Nu zei hij: 'Ik ben er niet trots op, dat ik gelijk heb gekregen. Ik ben er wel trots op, hoe we er als Albert Heijn tot nu toe door heen zijn gekomen.' Bosma rekende voor hoe in de eerste helft van dit jaar in de Nederlandse supermarkten 3% meer is uitgegeven aan levens middelen, terwijl de koopkracht niet of nauwelijks steeg. 'Op eten en drinken is tot op heden nog niet echt bezuinigd, al neemt de groei af. Dat geldt voor de hele levensmiddelen markt', aldus Bosma. De AH-di- recteur maakte bekend dat het marktaandeel van Albert Heijn (nu ruim 27%) nog verder toe neemt, maar: 'Die groei is wel wat lager dan waar we voor gaande jaren aan gewend wa ren. Een afnemende groei van dat marktaandeel; dat is niet iets om vreselijke zorgen over te maken, als je ziet hoe hoog het marktaandeel van Albert Heijn al is; maar het is wel iets om rekening mee te houden', zo zei Bosma. Hij rekende de su permarktmanagers voor dat AH, evenals vorig jaar, blijft letten op de kosten, in alle on derdelen van de organisatie. Over de eerste zeven periodes van 1993 behaalde AH een ho ger bedrijfsresultaat dan in de zelfde periode van 1992. Bosma: 'De doelstellingen, die behoor lijk ambitieus waren, zijn zover het de eerste helft van 1993 be treft, ruimschoots gerealiseerd.' Er zal in 1994, in de woorden van Albert Heijn-president Jan Andreae, dan ook 'flink aange poot' moeten worden om de doelstellingen te halen. 'In onze (Zie verder pagina 3)

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1