SLECHTE ZOMER, MAAR GOEDE OMZETTEN In zwembroek en badpak langs de schappen Ludwig Spaarsalaris IN DIT NUMMER Vijftig jaar Ter Huurne WAO-gat dicht Drogist van het Jaar Opleiden levert geld op Compenseren liiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii De vlag DE TOENAME VAN HET AANTAL DEELNEMERS AAN HET AH VASTE KLANTEN FONL VAN BECIN JANUARI I TOT EIND JULI 50e jaargang Ter Huume, onderdeel van Speciaalzaken Ahold, voert bespre kingen met 'Ludwig aus Venlo' over de overna me van deze super markt. Net als Ter Huurne richt ook Lud wig zich op de Duitse consument. Verwacht wordt dat de overname nog deze maand wordt afgerond. Ter Huume viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan. De grens- supermarkten van Speciaalza ken Ahold richten zich vooral op Duitse consumenten. Van oudsher hebben de verschillen tussen de Nederlandse en Duit se wetgeving de ontwikkeling van Ter Huurne bepaald. Zie pag. 5 Het WAO-gat voor Ahold-mede- werkers die arbeidsongeschikt raken is vorige maand definitief gedicht. In verband daarmee wordt met ingang van septem ber een bedrag ingehouden op het periodesalaris. De dit jaar opgelopen premieachterstand wordt in twee termijnen inge houden. Zie pag. 4 Begin juni werd het Etos-filiaal in Hoorn gekozen tot drogist van het jaar. De weken tot de verkiezing waren een spannen de tijd voor bedrijfsleider Rein de Wit en zijn team. We heb ben er met zijn allen naar toe gewerkt', aldus De Wit. Zie pag. 8 HOBBHHHHHHHBI Albert Heijn geeft jaarlijks zo'n 21 miljoen gulden uit aan het opleiden van winkel-medewer kers. Veel geld, maar uitste kend besteed. Dat blijkt uit een onderzoek van Ariaan van San- dick en Marjan Schaap van de afdeling Opleidingen van Albert Heijn. Beiden zullen binnen kort op het onderzoek promove ren. Zie pag. 9 IHHHHHHMBMffi Doorgaans brengt de zomer voor de detailhandel een terug lopende omzet met zich mee. Bovendien mocht verwacht worden dat door het slechte weer veel thuisblijvers alsnog naar het buitenland zouden afreizen. Hoe deden de winkels het in de slechte zomer van 1993? 'Met Etos gaat het het hele jaar al goed', zegt commercieel ma nager Paul Burger. 'De drogis terijmarkt groeit en wij groeien gestaag mee. Natuurlijk zijn wij gedeeltelijk afhankelijk van mooi weer in de zomermaan den. Die plus zat er dit jaar niet in. Maar zoals elk jaar steeg on ze omzet in juni en juli. Mensen komen toch hun reisapotheek bij ons halen en hun zonnecos- metica.' Door de vakantiesprei ding wordt de extra omzet ver deeld over de hele zomer. Iets waar ook Albert Heijn op in speelt met de speciale non-food aanbiedingen. Assortimentsma nager Tillemans: 'De slechte zo mer heeft eigenlijk alleen effect gehad op de verkoopresultaten van de koelkast/diepvriesdozen. Die zijn wat achtergebleven. Verder hebben we echt ge scoord. De sporttas is uitver kocht. De plaid ook. We zijn zelfs zo tevreden over de zomer- acties dat we tot het eind van het jaar met extra non-food aanbiedingen zullen komen.' In september komt Albert Heijn met een typische 'terug-van-va- kantie'-aanbieding: fotoalbums. De slijtersmarkt staat al lange re tijd onder druk. Toch wist Gall Gall in juni door twee wijnacties, waarbij onder ande re 90.000 flessen Chablis wer den verkocht, de teruglopende omzet in 'gedistilleerd' te com penseren. Van het slechte weer zegt commercieel manager Tom Heidman geen last gehad te hebben. We hebben op de vloer acties gehad met bier en fris. Je moet er in de zomermaanden, weer of geen weer, nu eenmaal hard aan trekken. Juli en au gustus zijn bij ons rustige maanden.' Voor Jamin is de zo mer een belangrijke periode. Vooral ijsverkoop moet de om zet garanderen. Ook salespro- motor Bettina Sommer van Ja- min zegt niet geleden te hebben onder het slechte weer. 'Onze omzet is gelijk aan die van vo rig jaar. Veel mensen, die door het slechte weer thuis zijn ge bleven, zoeken toch even de winkel op voor een ijsje.' Een advertentie in de dagbladen voor een 'family-pack'-ijs ging echter wel de mist in. De drie weken waaruit gekozen kon worden, nodigden geen van al len uit tot het aanschaffen van ijs. Een spaaractie met bouw platen scoorde daarentegen bo ven verwachting en zorgde als nog voor extra omzet. 'Ik denk dat de bouwplaten vooral bij kinderen gretig aftrek vonden. Die konden door het slechte weer niet op straat spelen.' ugustus 1993 augustus 1993 Een jaar geleden richtte Ahold, samen met het Portu gese bedrijf Jeronimo Mart ins, de joint venture JMR op. Jeronimo Martins bracht daarin zijn 40 super markten tellende keten Pin- go Doce onder. Begin dit jaar kwamen daar Ino (54 supermarkten) en Feira No va (3 hypermarkten) bij. In juni volgden de 45 super markten van Modelo en Sa- co Cheio, die momenteel worden omgebouwd tot Pin- go Doce. In een jaar tijd heeft Ahold een leidende po sitie in de Portugese detail handel weten op te bouwen. Tijd voor een kleine rond gang. Zie pag. 6 en 7. Ook op de trams van Lissabon is de Ahold-supermarktketen Pingo Doce toonaangevend In het hart van Zuid-Lim burg ligt het vaderlandse vakantieparadijs Valken burg. Bruisende beekjes, heuvels en dalen, mergel groeves en knusse terras jes maken van Valken burg een waar Eldorado voor toeristen. Elk jaar zorgen deze voor ruim 11 miljoen overnachtingen in Zuid-Limburg. Het Al- bert Heijn-filiaal in het centrum van Valkenburg pikt van het toerisme een aardig graantje mee. Zodra de vakantietij d aan breekt, beginnen de omzetten in het AH-filiaal van super marktmanager Eg van de Win kel te stijgen. Dit in tegenstel ling tot de meeste andere AH-fi- lialen die in de zomerperiode juist te maken hebben met een omzetdaling, door de uittocht van vaste klanten. De drukte in filiaal Valkenburg gaat gepaard met veel gezelligheid en leuke gebeurtenissen. 'Hier is meer te zien dan op het strand van Zandvoort', verzekert Van de Winkel. 'Niemand van onze me- (Vervolg op pagina 2) Ruim 2.000 Ahold-medewerkers doen inmiddels mee aan het nummer 7 NIEUWSBLAD VOOR MEDEWERKERS VAN KONINKLIJKE AHOLD NV Steeds meer Ahold-mede- werkers laten zich met de bedrijfsvlag op de foto zet ten. Op pagina 12 een greep uit de oogst van de afgelopen tijd. 'Spaarsalaris'. Gemiddeld spa ren ze f 85 per periode. Het Spaarsalaris bestaat sinds mei. Het is een nieuwe mogelijkheid om deel te nemen aan het AH Vaste Klanten Fonds. Via het W-formulier kim je per periode een bedrag(je) overmaken naar het fonds. Inmiddels is het aan tal deelnemers tot boven de 42.000 gestegen, waaronder 12.428 medewerkers. Zie onder staande 'barometer'.

Personeelsbladen | 1993 | | pagina 1