efde voor het vak Van de ene feestelijkheid in de andere -5 Lekkere geurtjes in geschenkverpakking Kerststol Albro stukje vakwerk Hazeveld schat dat er gedurende e kerstperiode een 'groot voetbal- eld vol kerststerren' wordt ver- ocht. aamaast levert de Bloemencen- ■ale alle Albert Heijnfilialen eervolle kerststukjes met een oorsnede van twintig centimeter >t een halve meter, allemaal ver sierd met kaarsen, glitter en den- negroen. De produktie van de kerststukjes wordt uitbesteed. Maar de medewerkers maken zelf de kerstboeketten. Met hun groene vingers verwerken ze er extra veel rode bloemen in. Rode rozen, rode anjers en andere soorten die te krijgen zijn. De kerstperiode is bij de grenswin- kel Ter Huume in Venlo al op 3 oktober begonnen. De klanten ko men voor het overgrote deel uit Duitsland en de kerstinrichting van de winkel is daaraan aange past. We hebben van de winkel een typische Duitse kerstmarkt ge maakt', vertelt supermarktma nager Hendriks. "Met kerstbomen, een arreslee met kerstman en de diepvries in rendierenstijl. De klanten reageren daar heel en thousiast op. In Duitsland is de kerstmarkt een normaal verschijn sel. Kerst is voor de Duitsers erg belangrijk en daar spelen wij op in.' Produkten die goed verkopen zijn de Reibenkuche, een soort rösti zonder uien, en lebkuchen, een vorm van taai-taai die in Duits land met de kerstdagen wordt ge geten. De grootste drukte verwach ten de medewerkers van de grens- winkel in de eerste drie weken van december. 'De week voor Kerstmis is meestal rustig. Die dagen ge bruiken de Duitsers om te koken. Terwijl Nederlanders juist in de laatste week voor Kerst hun inko pen gaan doen.' Het zal de week voor Kerstmis vóór de medewerkers overigens niet rustiger worden. Want dan be ginnen de voorbereidingen voor Oud en Nieuw. En voor het jubi leum, dat in 1993 gevierd gaat worden als de winkel 50 jaar be staat. Zo rollen de medewerkers van de ene feestelijkheid in de an dere. Netty Gans, Jolanda Neuteboom, Marvy Schoonderwoerd. B 11992 K, DRUK is de kerstdrukte voor de Ahold-medewerkers een race tegen de klok. Een k. Veel bijzondere produkten zijn er te koop. Iedereen draagt zijn steentje ;ring en een zo mooi mogelijke verpakking. Sommige winkels hebben hun erkers blijft natuurlijk niet onopgemerkt. De Flitsen-fotograaf trok door an hun inspanningen vast. Zittend op de voorgrond: Cin dy Christiaans (1) en Claudia Theelen (r) Staand op de achtergrond, van links naar rechts. Peter Kroon, Yvonne Libreght, Nan Crouchs, Nina Houben, Eric Hafmans en José van der Heyden. Tijdens de kerstdrukte verkopen we veel meer parfum en aftershave dan normaal', vertelt Katy Brou wers, eerste verkoopster bij het Etos-filiaal in Antwerpen. De fa brikanten verpakken de lekkere geurtjes in geschenkkoffertjes. In de winkel zijn extra tafels ge plaatst om die kwijt te kunnen. In warm Vlaams vertelt Katy Brou wers dat veel klanten willen dat de koffertjes worden ingepakt. We hebben extra pakpapier ingeslagen en in december helpen twee uit zendkrachten met het inpakken. 'Om de feeststemming te bena drukken, hangen er in de winkel cadeautjes aan het plafond en is er kerstverlichting aangebracht. Een kerstboom past er, door de extra tafels met geschenkverpakkingen, helaas niet meer bij. De kerstda gen in België verlopen volgens Ka ty net als in Nederland. "Veel men sen blijven thuis of gaan met broers en zussen bij hun ouders eten.' Ze weet al wat haar kerstdiner zal zijn. 'Kalkoen natuurlijk!' roept ze uit. 'Gevuld met gehakt en dan in de oven. Heerlijk!' Van links naar rechts: Katy Brouwers, Nancy Bauwens, Vicky Schoeyens, Hilde Pintens, Ingrid Poels, Conny van Heurck. De speciale 'kerststollen- ploeg'. Van rechts naar links: Cesar de Miran da, Henk Schip horst, Erwin Dek ker, Thea van Helden. Zittend: Manfred Bosbach en Harry van Hensbergen. Voor Albro loopt de produktie van traditionele kerststollen al vanaf eind november. Een speciale ploeg medewerkers is verantwoordelijk voor de planning, controle en het feitelijke bakproces van de vele kerststollen die er bij Albro in de kersttijd gemaakt worden. Harry van Hensbergen, medewerker van deze speciale ploeg, vertelt met trots dat de produktie van de kerststollen echt een stukje vak manschap is. De ploegleden moe ten goed op elkaar ingespeeld zijn, ze zijn gedurende het hele bakpro ces van elkaar afhankelijk. Zij zor gen ervoor dat honderdduizenden smakelijke kerststollen vers in de winkels komen te liggen. En nog méér dan dat. Harry: Voor het eerst maken we dit jaar ook een kirschstol. De bestellingen over treffen de verwachtingen. Een stol met een exclusief tintje. Voor men sen die eens wat anders willen.' Ook intern zorgen de medewerkers van Albro voor een kerstsfeer. Twee weken voor kerst worden de hal en de kantine versierd. Menig stukje overgebleven kerststol vindt in die tijd zijn weg wel naar de Al- bro-kantine...Want zelfs na een produktie van negen uur kerstol- len maken, zijn er genoeg mede werkers die er tussendoor wel een tje bij de koffie lusten. ftüUHiiiui

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 5