'Vooral klassieke gerechten' Kerstman houdt medewerkers Nistria in de gaten Noten en fruit vormen feestelijke kerstlekkernij Groene vingers en De medewerkers van restaurant De Hoop Op d'Swarte Walvis in Zaandam gaan er de komende kerstdagen hard tegenaan. De re serveringen stromen binnen. Iede re kerstdag is er plaats voor 120 mensen in het stijlvolle restau rant. "We kunnen het tijdens de kerst drukte met onze eigen staf bolwer ken', aldus directeur Siliakus. 'Al is dat een hele inspanning. Onze klanten hebben hooggespannen verwachtingen van ons, want we hebben een Michelin-ster.' Om aan die verwachtingen te kun nen voldoen, zijn de voorbereidin gen voor het kerstdiner al in sep- V.l.n.r. tember begonnen. Mailings wer- Nico Zonneveld, den verzonden, menu's bedacht. Ron Möllen- Het kerstdiner is een zeven gan- kamp, René gen-menu met klassieke gerechten Kwakkenbos, als bijvoorbeeld gebraden kwartel- Fred Hummel, borstjes en hertebiefstukjes. 'Dus Arendt van Wijk, geen struisvogel, of iets dergelijks.' Sandra Voorma, Na de kerstdagen is restaurant De Ruud Barsinger- Hoop Op d'Swarte Walvis een horn, Marco de week gesloten. Dan kunnen de me- Wildt, René dewerkers bijkomen van de in- Haak, Bart Goos- sens Van links naar rechts: Henriëtte Ster ken, Marcel van der Wouw, kerstman Frans de Bresser, Ans van Dijk, Erna Hoppenbrou wer, Jolanda Roozen, Jac Vriens, Nathalie Janse. De kerstdagen zijn voor sommige patiënten in ziekenhuizen en be woners van bejaardenhuizen an ders feestelijk dan voor de gemid delde Nederlander. Want ze volgen vanwege hun gezondheid bijvoor beeld een natrium- en/of vetarm dieet en mogen niet meeëten van de kalkoen, de reerug of de rollade. Nistria in het Brabantse Moerge stel doet er alles aan om ook voor deze mensen een lekker feestmaal mogelijk te maken. Voor hen zijn speciale kerstprodukten in het as sortiment opgenomen, die aan alle dieet-voorschriften voldoen. De paté de foie Campagnard, bij voorbeeld, een licht gekruide paté van lever en varkensvlees. Of de Buche de Noe, een kerstrollade ge vuld met kalkoenvlees. Er is grote behoefte aan kerst- dieetprodukten, ze vormen de helft van alle bestellingen bij Nistria in deze periode. Voor de medewer kers is het een drukke tijd. Alle produkten worden feestelijk ver pakt en zoals op deze foto blijkt, ziet de kerstman er op toe dat dat netjes gebeurt. Ahold-mf e resultat Achteraan: Ria Hoogendijk. Middelste rij, van links naar rechts: Claudia Hooger Op de voorgrond: Mieke Groenendijk en Harold Jansen. AHOLD FLITSEE 'De kerstperiode is zwaar, maar leuk', aldus supermarktmanager Roelof de Boer van de Albert Heijn-supermarkt in Leeuwarden. De klanten zijn aardiger, want ze hebben zin in Kerstmis. En dat merken de medewerkers. De grote drukte wordt verwacht in de laatste week voor Kerst. 'In vier dagen tijd verkopen we dan ander half maal zoveel als in een norma le week', vertelt de supermarktma nager. Op de groente- en fruitafdeling zijn veel exclusieve produkten te vinden die speciaal tijdens de kerstdagen worden verkocht. Bij zonder is het assortiment noten, dat ligt uitgestald op een display: walnoten pecannoten, kastanjes, hazelnoten en paranoten. Samen met de ananassen, kiwi's, kokosno ten en meloenen vormen ze een feestelijke lekkernij. Ook verkoopt Albert Heijn in deze periode vier soorten paddestoelen: champig nons, pieds de mouton, cantharel len en grijze cantharellen. Lekker in combinatie met een struisvogel biefstuk bijvoorbeeld, die ook sinds kort als kerstspecialteit te verkrij gen is. Het struisvogelvlees is rundvleesachtig, een beetje zoet en heel zacht. Speciaal voor de klan ten die hun kop niet in het zand steken voor een culinair experi ment. ....Dat is, in samenvatting, de beschrijving van de maand december. Ieder feestelijke race, dat wel, want het naderende Kerstmis maakt de klanten bij aan een zo feestelijk mogelijke presentatie, een zo compleet mogelijke interieur aangepast aan de kerstsfeer. Het harde werken van de het land en legde de Van links naar rechts bovenste rij: Peter Boekee (manager groente-afde ling), Tonnie Gordijn, Ruud Langendijk, Ello Steerenberg, Tabe Hoekstra, Johan Brinks- ma, Ubbo de Boer, Han Koopmans, Sytske Spriets- ma. Linksonder: Theo Borawitz. Rechtsonder: Theodora v.d. Werk. Hoe drukker, hoe beter. Dat is men daar de kerststerren, de het devies bij de medewer- kerstkransen de de kerstboeketter kers van de AH-Bloemencen- bij. We zijn hier allemaal een beet trale in Woerden. je gek van ons vak en de meester 'Iedereen werkt hier het hele jaar van ons hebben groene vingers. We met veel plezier', legt bedrijfsleider genieten ervan als het druk is.' Martin van 't Hazenveld uit. 'Bloe- En druk is het, dat is zeker. De men zijn een leuk produkt om mee verkoop van de kerststerren beginl te werken. In de kerstperiode ko- halverwege november. Martin var DRUK,

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 4