AH-REÜNIE IN ROOSENDAAL VROECER KON JE LACHEN' 16CollegiaalAHOLD FLITSEN DECEMBER 1" Omzetbriefjes Verhuizing Kraamverzorgstei Bekentenis Aardbeien en paling Rond acht uur 's avonds hebben zich driehonderd oud-medewerkers verza meld in het filiaal. Velen van hen wonen nog in Roosendaal. Oud-bedrijfsleider Piet Scha pendonk is er gemeenteraads lid, Bert Mathijssen is er actief in het culturele leven. Enkele malen per jaar haalt hij opzien barende Roosendalers voor de microfoon in zijn eigen talk show. Vanavond zal hij hetzelf de doen bij AH. 'Er was al vraag naar een reü nie toen ik hier kwam werken in 1990', zegt supermarktma nager Cor Zijlmans. 'Bij het 25- jarig bestaan is het er niet van gekomen, maar deze nieuwe ge legenheid wilden we niet voor bij laten gaan. Toen het balletje eenmaal rolde en het verhaal van de reünie als een lopend vuurtje door Roosendaal ging, kwamen er steeds meer enthou siaste reacties', vertelt Zijl mans. 'Piet Schapendonk kwam met een heel pak foto's onder zijn arm aanzetten. Foto's van de bouw, van de opening. Die man heeft echt alles bewaard.' 'Dat klopt', zegt de eerste be drijfsleider later. 'Ik heb zelfs alle omzetbriefjes nog thuis. Maar die heb ik maar niet mee genomen.' Het Roosendaalse filiaal was indertijd de achttiende op rij van wat toen nog een 'Super- Mart' heette. Het was de groot ste in Brabant, maar die tijd is geweest. Het filiaal aan de Nieuwe Markt is eigenlijk uit z'n jasje gegroeid. Een verhui zing is aanstaande. Het gaf de reünie een extra nostalgisch tintje. Bert Mathijssen is inmiddels met zijn talkshow begonnen. Chris van den Broek, nu direc teur Speciaalzaken Ahold, maar ooit werkzaam als afde- kentenis. 'Ik was hier meest; als eerste. Dan prikte ik netje mijn eigen kaart in de prikklol maar ook die van de laatb mers.' Ben Kraak, die nu werl bij Distributiecentrum Tilbur weet één ding zeker: Vroegi werd er meer gelachen.' Ee uitspraak die je her en der ka optekenen uit de mond van i oud-gedienden. Riet Brouwers was zeventk toen ze in 1963 doordrong tot finale van de verkiezing van 't caissière van het jaar' in h Amsterdamse Hilton-hotel. Ee natuurtalent. 'Want', zegt z 'er werd gelet op intiksnelhei vriendelijkheid, inpakken, gel behandeling en nog veel mee: De sjerp die ze won heeft ze a tijd bewaard. Hij is die avond zien in het filiaal, evenals de f to's van Piet Schapendonk, eerste bedrijfsleider van het 1 liaal. De tijden zijn veranderd. Slagi Brooimans beende vroeger ze zijn vlees uit, er werd texti verkocht en veel van de out werknemers woonden boven c winkel. Ook Chris van dt Broek: 'Albert Heijn bezat b hele pand. Als je als medewe ker hier kwam werken en kwam van ver, dan kon je hii een woning huren. Er woont ook een kraamverzorgster, d geen telefoon bezat. Als er i mand bevallen moest belden naar ons. Wij renden dan na; boven en waarschuwden t kraamverzorgster.' De avond loopt ten einde. Lan zaam druppelt iedereen ten naar huis. Een hoofd vol herii neringen. Bij de deur krijgt i dere gast van Cor Zijlmans et fles Bordeaux mee met een sp ciaal etiket. Een aandenke aan een prachtige avond. Be Kraak mijmert nog wat na ovi de aanstaande sluiting van hi filiaal: 'Gek hoor, straks is d geen Albert Heijn meer. Weg.' Ze waren er allemaal: groenteman Ben Kraak, chef-slager Brooimans, Bert 'Bertje' Mathijssen, oud-bedrijfsleider Dick Reekers, 'toffe meid' Will van den Bogard en eerste bedrijfsleider Piet Schapendonk. Kleurrijke personen die een deel van hun leven werkten in het jubilerende AH-filiaal 1018 in Roosendaal. Eind vorige maand ontmoetten ze elkaar tijdens de reünie ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan. 'Ik ken je gezicht, maar je naam ben ik even kwijt.' Groenteman Ben Kraak en chef-slager Brooimans Driehonderd oud-mede- werkers in filiaal 1018 Will van den Bogard, Piet Schapendonk, slager Brooimans, Ben Kraak, Dick Reekers en Chris van den Broek je en daar stopten we tweehon derd kisten aardbeien in. En geheid dat ze op kwamen.' Brooimans knikt. Hij weet het nog wel. 'En met de paling de den we hetzelfde', gaat Kraak verder. 'Kochten we een partij, ging op, kochten we de volgende voor nog minder. Tot er in heel Roosendaal niemand meer pa ling kon zien. Ik kreeg er zelfs huiduitslag van. Vlekken. Ik naar de dokter. Die zei dat het van de paling kwam. Ik zeg te gen Reekers, die toen BL was: weg met die paling. Maar ja, dat vond-ie natuurlijk zonde van het geld.' Ondertussen gaat het feest van herkenning door. Oud-BL Dick Reekers ziet zijn administratri ce terug. *Een toffe meid', noemt hij haar. Als Will van den Bo gard even later aan tafel zit bij Bert Mathijssen doet ze een be- lingschef Kruidenierswaren in het filiaal, vertelt zijn levens wandel langs diverse functies binnen Albert Heijn en Ahold. Als directeur van de SpA-groep zit hij dagen achtereen te ver gaderen, vertelt hij. 'Ja, ik heb wel eens heimwee gehad. Ik hield van dat sjouwen.' Van den Broek vertelt dat hij veel heeft geleerd van Piet Schapendonk. Vooral het commercieel maken van de winkel. Ik bouwde altijd keurige displays', zegt hij. 'Dan zei Schapendonk: daar durven de mensen niet aan te komen. Dat moet wat rommeliger, wat gezelliger.' Groenteman Ben Kraak heeft het met chef-slager Brooimans over de tijd dat ze zelf nog de aardbeien gingen halen op de veiling in Roosendaal. We huurden een auto met een kont- Riet Brouwers met de sjerp van de cais sièredag 1963

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 16