COMMERCIEEL CIRCUS BIJ KOK EDE GROOTVERBRUIK Inpakken en wegwezen Groene vlag voor Ahold-nieuwbouw In drommen voor de deur Verkoop AHOLD FLITSEN OKTOBER 1992 Honderden nieuwsgierige klanten stonden vorige maand reikhal zend te wachten op de opening van het nieuwe winkelcentrum Diezerpoort in Zwolle met daarin de nieuwste Albert Heijn en de nieuwste Gall Gall. De AH- winkel meet 2400 m2 en is ingericht volgens de nieuwste inzichten. Er zijn zowel elementen uit de pilot-store in Tilburg als de nieuwe AH in Zaandam te vinden. Al enige tijd experimenteren Mar- velo en het landelijk distributiecen trum Geldermalsen met een project om langzaamlopende produkten logistiek beter beheersbaar te ma ken. Het project, dat onder de naam 'Slow mover' is gelanceerd, maakt deel uit van een totaal pakket van logistieke verbeteringen, dat de ti tel 'Inpakken en wegwezen' mee kreeg. Voorlopig gaat het om drie langzaamlopende produkten (drie soorten bonenkoffie). In de toe komst zal dit aantal fors worden uitgebreid. Later dit jaar en in de loop van 1993 gaan ook de experi menten Fast Mover en Medium Mover van start. Op het bouwterrein Westerspoor-Zuid in Zaandam wordt gebouwd aan de Centrale Slagerij, een distributiecentrum voor Albert Heijn en een nieuwe fabriek voor Marvelo. Vorige maand is hier de groene vlag gehesen. De vlag is door de gemeente Zaanstad toegekend aan Ahold voor de milieube wuste bouwafvalverwerking. Westerspoor-Zuid is het eerste in dustrieterrein in Zaanstad waar de groene vlag kon worden gehesen. Om in aanmerking te komen voor de onderscheiding moet de afval verwerking aan strenge regels vol doen. Van groot belang is onder an dere dat het bouwafval in vijf ver schillende containers wordt ge stort: containers voor puin, hout, staal, chemisch-afval en een rest- container. Door strikte scheiding van het materiaal kan de milieu schade bij verwerking sterk worden beperkt en kan meer materiaal her gebruikt worden. Bij het hijsen van de vlag waren vertegenwoordigers van Ahold, Al- bert Heijn, Marvelo, de aannemers, de gemeente Zaanstad en de Neder landse Milieufederatie aanwezig. De bouw van het nieuwe Ahold- complex, waarmee een investering van 300 miljoen is gemoeid, vor dert goed. Naar verwachting zullen de eerste onderdelen van het com plex medio 1993 opgeleverd kun nen worden. Een circusdirecteur, een clown en acrobaten met bordentrucs in een echte circustent bepaalden dit jaar de ambiance van de Kok Ede Grootverbruik Najaarsbeurs. De belangstelling van klanten was groot en de beurs heeft Kok Ede Grootverbruik behal ve veel enthousiaste reacties ook commercieel succes opgeleverd. In de circusachtige sfeer waren het echter vooral de stands van de ruim 75 leveranciers, waaronder die van Marvelo, Albro en Nistria, die de aandacht trokken. De Na jaarsbeurs is een echte vakbeurs voor de professionele instellings keuken. KEG's communicatie manager Willy Vogels: 'Zo'n groots opgezette beurs schept vertrouwen bij de klant, die hier een nagenoeg compleet beeld krijgt van de groot- verbruikersmarkt. De beurs wordt altijd in september gehouden om dat de instellingskeukens zich dan gaan voorbereiden op de maand de cember. Hier kunnen klanten zich oriënteren op de zoetwaren-assor timenten voor Sint en Kerst, de nieuwe geschenkpakketten en alle mogelijke ingrediënten voor feeste lijke maaltijden. Naast de typische decembermaand-produkten was er dit jaar veel aandacht voor verse produkten. Slagers gaven demon straties. Ook kregen geïnteresseerde bezoe kers een rondleiding door de maga zijnen, het Verscentrum en het Jongleurs en koel-distributiecentrum.' KEG is andere circus- een verkoopformule van Grootver- artiesten bij de bruik Ahold die speciaal gericht is Najaarsbeurs 0p instellingen in de zorgsector. KEG levert een compleet assorti ment kwaliteitsprodukten van met name A-merkleveranciers. Behalve leveranciers waren er vol op buitendienstmedewerkers en specialisten van KEG op de beurs om klanten voor te lichten over as- sortimentgroepen, aantrekkelijke kortingsregelingen, bestelmetho des en aanvullende diensten. Maar het circus draaide niet alleen om de commercie. Willy Vogels: 'Natuurlijk wil iedere klant zich hier goed informeren over onze pro dukten en diensten, maar persoon lijk contact, gezelligheid en colle ga's ontmoeten is voor velen net zo belangrijk.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 5