.09 Hut Tut Tut, Rud gaat in de Vut z z z ni c 10- Colofon Jubilea 25 Jubilea Hi mm mm Z JT In memoriam Dankbetuigingen W Puzzel van de Maand HDHDHDHT HHHHH H 1 1 i i IUZ zz m m m m m m m m m m m m m m m m m 1 i 1 - AHOLD FLITSEN SEPTEMBER 1992 Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze collega Ingridt van den Brandt Wij hebben altijd fijn met haar gewerkt en wij wensen Hans en Amanda veel sterkte toe met dit intense verdriet. Al je collega's van Albert Heijn Oostermeent Gepensioneerden en oud-medewerkers Op 24 augustus jl. overleed in de leeftijd van 75 jaar, de heer S. Veenema gepensioneerd medewerker Albert Heijn Op 28 augustus jl. overleed in de leeftijd van 72 jaar, de heer J.H.van der Salm gepensioneerd bedrijfsleider Albert Heijn Op 14 september jl. overleed in de leeftijd van 41 jaar, mevrouw M.G. Lieberwerth-Pijnenburg oud-medewerkster Albert Heijn Op 21 september jl. overleed in de leeftijd van 71 jaar, mevrouw G.G. Levering-De Koning gepensioneerd medewerkster Albert Heijn Mogen zij rusten in vrede Langs deze weg willen wij u har telijk dankzeggen voor de be langstelling in de vorm van een handdruk, geschreven en ge sproken woord, bij het overlij den van mijn lieve man, onze vader en opa, de heer K. Duijn. A. Duijn-Vlaar, kinderen en kleinkinderen, Andijk Onze hartelijke dank voor de ve le blijken van belangstelling en medeleven na het heengaan van onze zuster, lieve en zorgzame tante en oudtante, M.J. Jans sen. Wij hebben dit zeer gewaar deerd. Uit aller naam: J.A. van dei- Linden, De Lier 12,5-jarig zakenjubileum Mevrouw B. Bor, Amsterdam Mevrouw M. Bekker-Doome- kamp, Zaandam Mevrouw J.W. Witte-Wigchert, Haarlem 25-jarig zakenjubileum De heer F.W. J. Bak, Zaandam 40-jarig zakenjubileum De heer L. J. Pieterse, Texel 12,5-jarig huwelijksjubileum De heer en mevrouw Van Vught, Ridderkerk De heer en mevrouw Hanewald, Amsterdam 48e Jaargang, nr. 9 Oktober 1992 Oplage 50.000 Redactiecoördinatie:1 Jesseke van Buuren Albert Heijnwegl Kamer 249 1507 EH Zaandam Tel. 075-595904 Redactie: Hans Gobes (hoofdredacteur a.i.) TondeRoo Aad Schoen Rob van Straten Gijs Coffeng Medewerkers: Paul Schaap JohanWeemhoff Vormgeving: Studio Tigges (lay-out) DTP opmaak: Magazine Partners Produktie: i.s.m.PR Bureau Van Hulzen Druk: Henkes Senefelder 25-jarig huwelijksjubileum De heer en mevrouw Eijke- mans, 's-Hertogenbosch De heer en mevrouw Huris, Ter Apel De heer en mevrouw Van Rijn, Zaandam De heer en mevrouw Kantel berg, Vlijmen De heer en mevrouw Van Gils, Rozenburg De heer en mevrouw Veltman, Hengelo De heer en mevrouw Van Dijk, IJsselstein 40-jarig huwelijksjubileum De heer en mevrouw Prins, Al- mere De heer en mevrouw Middel kamp, Wijhe De heer en mevrouw Bosch- mann, Amsterdam 50-jarig huwelijksjubileum De heer en mevrouw Samuel, Hilversum De heer en mevrouw Kop, Zaan dam De heer en mevrouw Brinkkem- per, Zaandam O O De heer I.G. J. Traast, afde- lings- manager Albert Heijn-fi- liaal, Woensel- se Markt 5, Eindhoven, in dienst sedert jjfen.Tj. 6 november 1967. Viering zal plaatsvinden op donderdag 29 oktober 1992, van 19.00 tot 20.00 uur in het filiaal, Woenselse Markt 5, Eindhoven. Mevrouw A. Dannijs, mede werkster "Vrienden van de Goe de Wijn', in dienst sedert 6 november 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 6 november 1992, vanaf 16.00 uur in het personeelsrestau- rant van het Albert Heijn- hoofdkantoor, Ankersmidplein 2, Zaandam. De heer M. J.G. ter Haar, me dewerker Telkantoor Zwolle, in dienst sedert 6 november 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 6 november 1992, van 16.00 tot 18.00 uur, Partyschip Willem-Jan, Roode Torenplein, Zwolle. Deheer J.J.M.Deusings, super marktmanager Albert Heijn-fi- liaal, Wal- De heer M.S. Dalenberg, me dewerker Grootverbruik Ahold, Ede, in dienst sedert 13 no vember 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag -J 13 november 1992, vanaf 16.00 uur in het Expositie- en Voorlichtingscen trum, Frankeneng 18, Ede. De heer J.A.N. Croughs, mede werker Albert Heijn-filiaal, Mgr. Nolensplein 51, Venlo in dienst sedert 13 november 1967. Plaats en wijze van vie ren worden op een later tijdstip bekend gemaakt. De heer D.C. Pronk, super marktmanager Albert Heijn-fi liaal, Kleine Loo 342, Z. Den Haag, in dienst sedert 20 november 1967. Viering zal in besloten kring plaatsvinden. ft.- De heer H. J. Goet, medewerker Albert Heijn-filiaal, Zijdel- waardplein 84, Uithoorn, in dienst sedert 23 november 1967. Viering zal plaatsvinden op maandag 23 november, van 18.30 tot 19.30 uur, Het Rechts- huis, De Schans, Uithoorn. straat 71, Sit- tard, m dienst sedert 6 no vember 1967 Viering zal plaatsvinden De heer J. J. WüLMS, projectlei der F.P.S., in dienst sedert 3 november op donderdag 6 november 1992, van 18.30 tot 20.00 uur, 'de Ha- nenhofGroenstraat Geleen. 1952. Viering zal plaatsvin den op dinsdag november 1992. vanaf 16.30 uur in Hotel Restaurant 'Holiday Inn, Haagse Schouwweg 10, Leiden. Ook de chauffeurs van de Raad van Bestuur en coördinator Auke de Vries waren van de partij in de Dam tot Damloop. 'Dat fabeltje dat we ons alleen maar in auto's verplaatsen moest maar eens de wereld uit.' 'Als jullie dit lezen ben ik in de Vut', schreef Ruud Wijnber gen in (V) lees waren, het per soneelsblad van Meester. Maar eigenlijk wist iedereen dat al. Zijn af scheid werd in het bedrijf op speciale wijze aangekondigd. De laatste dag dat Ruud de af deling 'Ont vangst Vers Vlees' betrad, werd hij in de weegbak gehesen, die door zijn collega's was versierd. 'De bak staat op de lopende band die de gehele produk- tiehal doorgaat', vertelt plaatsvervangend groeps leider Henk Schutte. U be grijpt het al. Ruud ging, ge- GRflT IN DE zeten in de weegbak, het hele pand door. Onder luid gejuich en applaus passeer de hij zo'n 120 collega's. Schutte lacht: 'Er gaat er ook wel eens één een bak met water in. Maar ja, dat kan je zo'n vuttende man niet aandoen hè?' De puzzel van de vorige maand bleek een moeilijke te zijn. De drie afgebeelde produkten wa ren vruchtenhagel, fusilli (een pastaprodukt) en sesam knac- kebröt. De enige juiste oplos sing werd ingezonden door me vrouw A. Ruissen Pastoor, medewerkster van het Etos-fili- aal in Middelburg. De felicita ties namens de redactie van Flitsen. Zij ontvangt de twee toegangskaarten voor Heineken Night of the Proms. Deze maand kunt u uw hoofd breken over een cryptogram. Hoe dat werkt? Hieronder staan cryptische omschrijvingen van een woord. Denkt u het juiste woord gevonden te hebben, dan schrijft u dat bij het aangegeven cijfer in het diagram. Als u alle woorden gevonden heeft dan is uw diagram vol en kunt u de op lossing naar de redactie opstu ren. De winnaar ontvangt een doos overheerlijke Beaujolais Primeur. Aan de slag dus! 2 4 5 6 7 8 B B B B B IB 1T 12 B, 13 BH 14 B 15 B B O B 16 17 18 B B 19 20 B H 21 HORIZONTAAL 5. Bezwaar tijdens het kussen (4.2.4.7.) (17) 9. Deze middenstander is geen bakker. (6) 10. Hier leggen gevangeniskippen. (5) 13. In de bagage van een hond zit wierook. (9) 14. Groenland(7) 15. Meeneem kleding.(3) 16. In dit kasteel kunnen auto's geparkeerd wor den. (10) 18. Woont deze princes in het vredespaleis.(5) 19. Regeringsauto. (12) 20. Hier komen de zware jongens en lichte mei den vandaan. (6) 21. Zo is een goed gestemde piano.(ll) VERTICAAL 1. Ingewikkeld schilderij. (10) 2. Vakblad voor tandartsen. (10) 3. Hij maakt kiekjes tijdens de bevalling. (13) 4. Deelgenoot in een brouwerij12) 6. Iets controleren door te vol- gen.(6) 7. Bedrukt behang. (11) 8. Deze schilderijtjes kunnen als pakpapier worden ge bruikt. (7) 11. Lijkt als twee druppels wa ter op het origineel. (5) 12. Harige vogels. (8) 17. De grootte van pruimen. (6) Oplossing Uw oplossing van de puzzel (al le gevonden woorden) van deze maand schrijft u op een brief kaart en stuurt u vóór 2 novem ber 1992, onder vermelding van Puzzel van de Maand oktober 1992 naar: Redactie Flitsen kamer 249 Albert Heijnweg 1 1507 EH Zaandam Vergeet niet uw eigen naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Noteer eveneens waar u werkt en het telefoon nummer waar u overdag te be reiken bent.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 10