Eerste Chileense wijnen bij AH na opheffen economische boycot WELKE KAAS ETEN WU? 6 Nieuwe AH-kaascentrale verwè Kleintje Rheinh essen Gall Gall legt beslag op medaillewijnen De nieuwe kaascentrale van Albert Heijn in Culemborg ruikt naarniets! Wie gedacht had hier een Gouds, Edams of ander kaasluchtje te kunnen scheppen, komt nu nog bedrogen uit. Over pakweg een half jaar zal dat anders zijn. Dan zullen de opslagruimten van de cen trale doordrongen zijn van een geur die onmiskenbaar aan kaas doet denken. Grootste 'kaasboer' Boycot Maipo Valley DE NEDERLANDER EE EDAM 4% GOUDSE KAAS 70% LEIDSE- KOMIJN 5% OVERIG NEDERUNDS 12,5% BOEREN KAAS 2% BUITENUNDS 6% in Maipo Valley, ten zuidoosten van de hoofdstad Santiago. Dit ge bied staat bekend als het beste wijngebied van het land. Kempe naar: 'We wisten natuurlijk al dat Zuid-Amerika goede wijnen produ ceert. Na de boycot van Argentinië heeft dat land zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste wijnpro ducenten ter wereld. Maar Chili is zeker op weg de tweede wijnprodu cent van dat werelddeel te worden.' Inmiddels heeft ook Gall Gall een aantal Chileense wijnen aan het assortiment toegevoegd. De Duitse Rheinhessen-wijn, die Albert Heijn al enkele jaren in literflessen verkoopt, is te genwoordig ook een maatje kleiner verkrijgbaar. De zoete huismerk-wijn zit nu gebotteld in flesjes van 25 cl. De Rheinhessen is de vijfde kleine wijn in het assortiment. De vraag naar kleinverpakkingen neemt over de hele linie flink toe. Kleinere gezinnen en meer eenpersoons huishoudens zijn hiervan de oor zaak. Een literfles is dan vaak te veel. En eenmaal geopende wijn be waren, komt de kwaliteit niet ten goede. Dus voortaan kunnen ook kleine drinkers optimaal van de Rheinhessen genieten. Bij vis bij voorbeeld, of koude schotels. De inkopers van Gall Gall beoordeeld. Wijnen die met een me- zijn er in geslaagd voor de daille worden onderscheiden vor- wijnmaand een fraaie col- men een begeerd object voor inko- lectie Franse medaillewij- pers. Het probleem is alleen dat de- nen op de kop te tikken. Me- ze wijnen beperkt leverbaar zijn. daillewijnen zijn topwijnen Toch heeft Gall Gall in totaal die zijn bekroond met een 300.000 flessen met 25 verschillen- gouden, zilveren of bronzen de soorten medaillewijn weten te medaille. bemachtigen. Behalve Franse wij nen heeft Gall Gall ook twee me- Jaarlijks worden in verschillende daillewijnen uit Spanje en één uit Franse steden 'concours de vin' Duitsland in het assortiment opge- gehouden. De wijnboeren zenden nomen. Het aanbieden van deze him beste wijnen in en die worden wijnen onderstreept het speciaal- door een groep bekwame juryleden zakenkarakter van Gall Gall. Er liggen 200.000 kazen te rijpen in d Het ontbreken van een karakteris tieke kaasgeur geeft aan hoe kort de nieuwe kaascentrale nog maar in gebruik is. Het begon in oktober vorig jaar mondjesmaat met bui tenlandse kazen. Pas begin dit jaar kwamen daar de Hollandse kazen bij, die het leeuwedeel van de om zet vormen. Gemiddeld liggen er nu zo'n 200.000 kazen te rijpen. In het begin rook de kaascentrale naar hout. Kwam van de vele dui zenden splinternieuwe planken waarop de kazen in alle rust kun nen rijpen. 'Op dit moment ruik je niets. Maar vanaf nu zal de geur van kaas langzaam maar zeker de overhand krijgen', weet assorti mentsmanager Wim Baars van AH. De oude kaascentrale in Bodegra ven was te klein geworden. De Ne derlander eet steeds meer kaas en het marktaandeel van Albert Heijn is de laatste jaren flink gestegen. AH mag zich de grootste 'kaasboer' van Nederland noemen. Bijna 30% van alle Nederlandse kaas vindt via de winkels van Albert Heijn zijn weg naar de Nederlandse con sument. En bij de buitenlandse ka zen is het marktaandeel zelfs nog groter: ruim 35%. Dat succes is niet in de laatste plaats te danken aan de uiterste zorg die de twintig me dewerkers aan de kaas besteden. Dat begint al bij de aanlevering Vijf veelbelovende wijnen uit Chili moeten de 'trekkers' worden van een gro te wijnactie bij Albert Heijn. De actie vindt vanzelfspre kend plaats in oktober, de wijnmaand. Het is voor het eerst dat er Chileense wij nen in het AH-assortiment zijn opgenomen. Chili heeft alles in zich om fantasti sche wijnen te produceren. De lig ging tussen de Stille Oceaan en het Andes-gebergte is heel gunstig. Planteziekten komen nauwelijks voor. En door de sterke tempera tuurverschillen tussen dag en nacht behouden de druiven hun volle smaak. De eerste wijnstokken bereikten Chili al 444 jaar geleden. Halverwege de vorige eeuw brach ten ook Franse wijnbouwers be roemde druiverassen als de Caber net, Pinot en Riesling naar Chili. Toch wordt er pas de laatste jaren serieuze wijnbouw beoefend. Tijdens het dictatoriale bewind van generaal Pinochet werden Chileen se produkten geboycot. Een gevolg van het lamleggen van de economie was een grote achterstand van de wijnbouw. Na het verdwijnen van de dictatuur, enkele jaren geleden, werd de boycot opgeheven. Met De vijf wijnen die Albert Heijn se lecteerde, komen van één van de oudste wijnbedrijven van Chili, Undurraga. De wijngaarden liggen Jan Kempenaar: 'Chileense wijnen in stroom versnelling' hulp van buitenlandse wijnbou wers werd flink geïnvesteerd in de achtergebleven wijngebieden in Centraal Chili. 'Door de inhaalrace op technisch gebied zijn de Chileense wijnen in een stroomversnelling geraakt', zegt assortimentsmanager Wijn Jan Kempenaar. 'Nu produceren ze echt kwalitatief goede wijnen.' Kaasverbruik per hoofd van de bevolking: 13,6 kg (1991).

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 6