Korting op verzekerings- en hypotheekpakket sterk uitgebreid Leontien wint Tour Feminin Pragmacare mag 't Alie in de wolken Rechtstreeks contact Wereldkampioene AH-vlag in Moskou Pragmacare Ahold-medewerkers kunnen vanaf nu niet alleen een groter pakket verzekeringen, maar ook hypotheken met korting afslui ten bij verzekeringsmaatschap pij Centraal Beheer. Naast de al jaren bestaande autover zekering, behoren nu ook woonverze- keringen, levensverzekeringen, een rechtsbijstandverzekering en een se rie hypotheken tot het pakket. De kortingen die Ahold-medewerkers, him partners en hun gezin kunnen krijgen variëren van 0,3% (op hypo theekrente) tot 5% (op woonverzeke- ringen) en 25% (op de autoverzeke ring). Daarnaast zullen bij de afslui ting van een hypotheek geen afsluitkosten in rekening worden ge bracht en kan 15% boetevrij worden afgelost. Medewerkers die al een dergelijke verzekering bij Centraal Beheer heb ben lopen kunnen ook in aanmerking komen voor de kortingen. Hiervoor Elk jaar worden in het Friese Joure ballonvaartdagen georganiseerd. 'Daar wil ik ook nog eens in', had Alie Bouw meester al een paar keer geroepen als de heteluchtballonnen over Heeren veen trokken. Haar man had het goed onthouden. En toen Renze Rotsma, af delingsmanager van AH-filiaal 1532 in Heerenveen, hem belde voor een ca deau wist hij het meteen. Eén, twee, drie, de lucht in. Alie vierde deze zomer haar 12)i-jarig zakenjubileum. Zoals gebruikelijk organiseerde het filiaal een gezellige avond in Alie's eigen do moeten ze wel zelf bellen met Cen traal Beheer. De verzekeringsmaat schappij kan ook hulp bieden aan medewerkers die ergens anders ver zekeringen hebben lopen en deze wil len overhevelen naar CB. De kortingen gelden voor de werkne mers van alle werkmaatschappijen uitgezonderd Nistria en De Tuinen. Ook de Ahold-gepensioneerden en vutters kunnen van de collectieve kortingen gebruik maken. Medewerkers die nader geïnfor meerd willen worden over het pakket of een onderdeel daarvan, dienen rechtstreeks contact op te nemen met Centraal Beheer. Daar staat een spe ciaal team klaar om alle gewenste in lichtingen te geven. Het nummer is 055 - 79 80 00. In verband met de kor ting is het van belang dat de mede werkers daarbij vermelden bij welke werkmaatschappij ze in dienst zijn. Leontien van Moorsel heeft in augustus de Tour de France ge wonnen. De triomf, op de top van L'Alpe d'Huez, maakte haar tegenvallende Olympische prestaties goed. De wereldkam pioene hield negen seconden over op haar aartsrivale, de Fr an^ ai se Jeannie Longo. In het AH-filiaal in Boekei, waar van Moorsel in de wintermaanden werkt, was de stemming een stuk opgewekter dan na de ritten in Barcelona. De opge schorte actie 'Als Leontien wint, gaan wij door het lint' ging alsnog van start. 'Koffie en gebak voor de klanten', be loofde AH-franchiser Kees Boeijen. Bij een Boekelse banketbakker bestelde hij, de dag na de overwinning, zoge naamde Tientjes-taarten'. Daar heb ben we er zeker een stuk of honderd van verkocht.' Leontien zelf zal van de festiviteiten in haar filiaal alleen de verhalen horen. Zij reisde na haar succes in Frankrijk af naar Spanje, waar zij in Benidorm aan het wereldkampioenschap deelnam. Haar titel verdedigen hoefde zij echter niet. De individuele wegwedstrijd werd dit jaar niet verreden in verband met de Olympische Spelen. Alleen onderdelen die niet op het Olympisch programma stonden, kwamen dit jaar tijdens het WK aan bod. Leontien kwam daarom alleen in actie bij de ploegentijdrit en de puntenkoers. Ze mag zich nog één jaar wereldkampioene noemen, maai- zal bij het volgend WK haar titel verdedigen. Het begint een soort spel te worden. Steeds vaker ontvangt de redactie van Flitsen foto's van mensen die de AH- vlag op vreemde of unieke plekjes laten wapperen. De een steekt de ander aan. En zo hoort het ook. Neem nu Cees Dool, part-timer in filiaal 1463 in Heemstede. Hij sleepte de vlag mee naar het Rode Plein in Moskou. Wong jaar zag ik in Flitsen die jongens met de AH-vlag op een Marokkaanse kameel. Dat wil ik ook, dacht ik. Toen ik in juli met een uitwisselingsproject tien dagen naar Moskou kon, heb ik knielen in het gras, kreeg ze een certifi caat, champagne over haar hoofd en werd ze uitgeroepen tot Barones van Heerenveen tot Goinga. Een gebruik bij ballonvaarders, omdat de eerste ballonvaarders van adel waren. Alie stond weer met twee benen op de grond, maar ze was nog dagenlang in de wolken. AHOLD FLITSEN SEPTEMBER 1992 (vervolg van pag. 1) busjes, die vaak drie of viermaal per dag naar één apotheek rijden. 'Die be stelbusjes zijn veel te duur', zegt Hoe- bert. Door de distributie te stroomlij nen is het mogelijk elke apotheek één maal per dag te bevoorraden. Voor spoedgevallen, die in de apothekers branche vaak voorkomen, maakt Prag macare gebruik van koeriersdiensten. Op die manier worden de kosten flink gedrukt. Om dit plan te verwezenlijken heeft de Ahold-dochter een groot aantal apotheken aangeschreven. Met het samenwerkingsverband wil de groothandel uit Velp de apotheker ook zaken als marketing en inkoop uit han den nemen. Daardoor krijgt de apothe ker meer tijd om zijn klanten te advise ren over het gebruik van geneesmidde len en andere gezondheidszaken. Daaraan is grote behoefte. Pragmacare kan wat betreft klantenservice en win- kelbeheer gebruik maken van de ruime ervaring binnen het gehele Ahold-con- cem. Die is opgebouwd bij Albert Heijn en onze speciaalzaken Etos en Gall Gall en kan nu worden gebruikt om dit plan voor apotheken te laten slagen. En hoewel een veelgehoorde reactie is: 'een kruidenier heeft geen verstand van ge neesmiddelendistributie', verwacht Hoe- bert dat het winkelconcept op termijn zal aanslaan. Vestigingsplaats: Velp (Gld) Functie: farmaceutische groothandel Medewerkers: 40 Magazijn: 3000m2 Omzet: 250.000 colli per week aan mijn chef Henk van Ewijk een vlag gevraagd. Die werd zelfs voor mij van de stok gehaald. En dit is 'm. Ik denk dat ik de eerste AH'er ben, die dit kunstje uithaalt. Tijdens het commu nistisch systeem was zo'n vlag van een westers bedrijf vast als een soort heilig schennis opgevat. Lenin ligt daar nota bene begraven. Ik zou gegarandeerd in Siberië terechtgekomen zijn.' Die Cees, dankzij de glasnost stond-ie niet alleen op het Rode Plein, maar nu ook nog eens in Flitsen. Wie laat de volgende vlag wapperen? En waar blijven de Etos-vlaggen, de Gall Gall-vlaggen, de Albro- of Mar- velo-vlaggen. Neem ze mee naar Broadway, Sunset Boulevard of andere bekende straten. Of steek ze uit op be kende pleinen, bruggen, gebouwen en andere bezienswaardigheden. Wat dacht u van de Eiffeltoren, het Vrij heidsbeeld of de Mount Everest. We zijn benieuwd. Elke geplaatste, wapperende vlag is goed voor een cadeaubon. Zorg ervoor dat je zelf ook op de foto staat. mein: de kantine. Toespraakje, borrel tje, hapje erbij. Niets bijzonders. Tot supermarktmanager Jacob Hoogeveen het woord nam en vertelde dat haar collega's toch een cadeau voor haar A lie kiest luchtruim hadden. 'Maar', sprak hij, 'het is nu ze ven uur. Je krijgt het pas om acht uur.' Alie had geen flauw idee. Ze had vooraf wel een vermoeden dat er iets stond te gebeuren. Om acht uur werd haar ca deau symbolisch binnengebracht. 'Ze hadden een rieten mandje van de bloe- menafdeling gehaald en er een Albert Heijn-ballon aan vastgemaakt. Toen wist ik het.' Op een nabij gelegen veldje stond de ballon klaar. Samen met haar man en de dochter van de bedrijfsleider (drie mensen was het minimum) nam Alie plaats in het mandje om even later Friesland van bovenaf te kunnen bekij ken. 'Schitterend', aldus Alie. 'De me ren, de grasvelden. En zo stil daarbo ven. Je voelt je alleen op de wereld, heel vredig. Soms voeren we laag over een dorpje. Dan sprong een heel terras als één man overeind.' De ballonvaart duurde 55 minuten. Onderweg werd Alie gevolgd door vier auto's met collega's en familie, die alle maal niet wisten waar ze uit zouden komen. 'Het ligt er maar net aan welke kant de wind op staat. Je kunt nooit zeggen: zo, nu gaan we eens daar en daar naar toe.' Na een klein uur in ho gere sferen geweest te zijn, stuiterde Alie drie keer met haar mandje, om vervolgens zacht te landen in het dorp je Goinga. Daar moest ze tot haar eigen verbazing

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 2