Ahold-echtpaar terug van wereldreis 12CollegiaalAHOLD FLITSEN SEPTEMBER 1992 Spaghetti als kerstdiner De tegenslagen: Het eten: De nachten: De mensen: De terugkomst: Veertien maanden heeft het Ahold-echtpaar Verbree met z'n zelfgebouwde zeilschip 'La Vie' de grote oceanen bedwongen. Betty Verbree werkt bij Etos Beauty Case in Utrecht en haar echtgenoot Gerard is projectleider Winkeltechniek bij Albert Heijn. Snorkelen in de Caraïbische Zee, Pinksterfeesten op de Azoren en woelige baren op de oceaan... Vaak gaat de oceaan enorm te keer, maar toch hoor je elk vreemd geluidje. Je merkt elke gedragsverandering van het schip. Bij het wachtlopen kijkje elk kwartier naar buiten om de zelfstuurinrichting te controle ren. En om de horizon af te zoe ken naar schepen. Je luistert op de walkman naar je favoriete muziek. Om energie te bespa ren lazen we bij het licht van een zaklantaarn. Na 27 dagen zagen we 's nachts kleine licht jes aan de horizon: Grenada. Het is een ander werelddeel dat voor je ligt. Je ogen schieten vol van emotie. In het donker lopen we tussen enkele rotsen een baai binnen en gaan voor anker. We nikken een fles champagne open en vallen na een paar gla zen in diepe slaap. Als we wak ker worden zien we een fantas tische mooie groene omgeving met rondom palmbomen en spierwitte strandjes. Een paar uur later volgt dan een geweldi ge ontmoeting met onze familie. Die hadden dagen naar ons uit gekeken!' 'De overtocht van de Caribbean naar de Azoren verliep razend snel. Voortdurend stond er een harde wind van 7 a 8 Beaufort. Op een nacht viel het schip in een enorm golfdal. Ik stond met mijn vingers bij het scharnier van de openstaande toiletdeur. Die klapte dicht en drie vingers werden afgekneld. Kostte me drie nagels. Vijf minuten later moest ik met mijn bloedende vingers naar het voordek. De wind was toegenomen tot stormkracht en het voorzeil moest worden gestreken. Enke- Betty en Gerard Verbree bereiden een zelfgevangen tonijn Ze vertrokken op 8 juni 1991. Het ergste wat hen tijdens de reis zou kunnen overkomen, vertelden ze vorig jaar tegen Flitsen, was met hun boot op een slapende walvis varen. Dat is hun bespaard gebleven. Vori ge maand zetten ze weer voet aan wal in Nederland, na een reis die liep van Zuid Engeland, Spanje, Portugal, Madeira en de Canarische Eilanden naar de Caraïben en de Azoren. Gerard Verbree doet verslag. 'Het eten aan boord was eenvou dig. We hadden ingeblikt en ge droogd voedsel bij ons en we vingen zelf ook veel vis. Onze watervoorraad was beperkt tot drie liter per persoon per dag. We hoopten Kerst te kunnen vieren in de Caribbean met onze dochter die uit Nederland zou overkomen. Maar door enkele depressies en daarna zes dagen windstiltes zaten we tijdens de Kerst nog midden op de oceaan. Tussen de Canarische eilanden en de Caribbean. Voor het kerstmaal hadden we de keus tussen spaghetti en chili con came. Van Albert Heijn, ja. Het werd spaghetti. We moesten ons bord goed vasthouden, want één onbewaakt moment en je hele bord ligt aan de andere kant van de kajuit. Het was een Kerst om nooit te vergeten.' 'De langste oversteek duurde 27 dagen. Van de Canarische ei landen naar de Caribbean. Een afstand van 3000 mijl, ofwel 5400 kilometer. We sliepen ge middeld drie uur per nacht. üe gevaren route le aspirines moesten daarna de pijn verzachten. De volgende dag brak er een belangrijk on derdeel van de zelfstuurinrich ting. We moesten nog 1600 mijl. Ik heb met een handboor nieuwe gaten in het roestvrijstaal ge boord en na een aantal uren zwoegen tijdens zware zeegang stuurde hij weer perfect. Een dag voor aankomst bij de Azoren draaide de wind pal tegen. Onze geplande aankomst was niet meer mogelijk. Zware momen ten zijn dat. Enkele uren voor dat we zouden binnenlopen viel de wind weg. In de verte zagen we de havenlichten al. Wij ver der op de motor. Honderd meter voor de haven viel hij uit. De stroom dreef ons naar de rotsen. Het was donker. Met mijn zak lantaarn in mijn mond had ik mijn handen vrij en ik zag dat de brandstoftank leeg was. Niet op tijd bijgevuld. Een uur later meerden we af. We namen een borrel, voelden ons gelukkig en vielen om.' 'De leukste mensen zijn we op de Azoren tegengekomen. Ieder een is daar zo gastvrij en vrien delijk. We hebben er de Spiritu Sanctu feesten meegemaakt, die worden gevierd ter ere van Pinksteren. In alle dorpjes orga niseren de bewoners gezamen lijke maaltijden. En overal wer den wij uitgenodigd mee te eten. Soms stond er iemand op en be gon zomaar een lied voor ons te zingen. Daar werden we nogal verlegen van. In de ankerbaaien van het Caraïbisch gebied is het eerste dat je leert: 'No problem, maybe tomorrow'. Kleine boot jes komen langszij en proberen je bananen en andere handels waar te verkopen. Daar stonden we aanvankelijk nogal wantrou wig tegenover. Maar de mensen bleken over het algemeen vrien delijk te zijn. En nieuwsgierig. Ze wilden weten waar we van daan kwamen. Eén van die boat-boys, Johnny, kwam dage lijks langszij. Als we zeidert- dat Boat-boy Johnny klieft een kokosnoot voor de Verbrees we kokosnoten wilden, dan roei de hij naar de kant, klom in een palmboom en plukte er een paar voor ons. De mensen leven erg eenvoudig, maar zeker niet on gelukkig.' werken is een goede levensver vulling. Tijdens onze reis kre gen we erg leuke internationale contacten. Veel schepen maken zo'n zelfde rondje. Als ik vertel de dat we na onze reis weer kon den terugkomen bij Ahold wa ren ze stomverbaasd. We zijn Albert Heijn en Etos ook erg dankbaar dat ons deze moge lijkheid is geboden. Of we zo'n reis nog eens gaan maken, we ten we niet. Voorlopig genieten we van onze mooie dia's en de herinneringen die in ons geheu gen zijn gegrift.' 'Ons huis in Nederland hadden we verhuurd. Dus direct nadat we terug waren, moesten we het weer inrichten. Onze meubels hadden we opgeslagen bij vrien den. Het is wel even wennen dat we weer aan het werk moeten, maar we hebben er zin in. Want

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 12