WAUW! BLAUW!' Waarom de premie niet omlaag kan 1 9 Creatief Geslaagd experiment Kwast Etos-visagiste neemt Gall Gall- medewerksters onder handen Antwoorden op de meest gestelde vragen over deAhold- ziektekostenverzekering HOLD FLITSEN AUGUSTUS 1992 dation aan op het gezicht van Tin- ky. 'Dat is om de huid egaler te ma ken en oneffenheden weg te wer ken', doceert ze. Met een kwast gaat er vervolgens poeder overheen om de foundation te fixeren en mat te maken. Daarna is de rouge aan de beurt. "Wat vind je van mijn huid', wil Tinky weten, terwijl Petra de oogschaduw pakt. 'Vroeger was die nogal vet.' De visagiste vindt dat Tinky nu een normale huid heeft. 'Nou ja, hier en daar een kleine droogterimpel. Maar daar heeft 90% van de Nederlandse bevolking last van.' Een lichte kleur oogscha duw wordt aangebracht op de neus- kant van Tinky's oogleden. De buitenkant kan een donkerder kleur hebben. 'Dan lijken je ogen groter', legt Petra uit. Sinds Petra bedrijfsleidster is van De formule van Etos Beauty Case is gebouwd op drie stevige pijlers: schoonheid, gezondheid en verzor ging. Voor elk onderdeel heeft Etos de nodige deskundigheid in huis. Waarom die deskundigheid niet eens toegepast op collega's van een ander Ahold-bedrijf? Bezield met deze gedachte nodigde Flitsen twee Gall Gall-medewerksters uit om zich door een Etos-visagiste te laten opmaken. Het resultaat mocht er zijn: 'Hier kan ik mee voor de dag komen.' het Etos-filiaal in de Leidsestraat, heeft ze nog maar weinig tijd over om mensen op te maken. Nu ze de kans weer eens heeft leeft ze zich helemaal uit. 'Het leuke van dit werk is dat je heel intensief bezig bent met mensen en het is nog creatief ook', vertelt ze, terwijl ze met een contourenpotlood een lijn rond de mond van Tinky trekt. Een nauwkeurig werkje dat de nodige concentratie vergt. Met een lippen- penseel kleurt ze vervolgens de lip pen van Tinky rood. 'Zie zo', zegt ze tevreden. 'De sessie is klaar'. Ze pakt een spiegel en geeft die aan Tinky. Petra is ongeveer een half uur bezig geweest. En het resultaat mag er zijn, vindt Tinky. 'Daar kan ik mee voor de dag komen. Zelf heb ik 's ochtends geen zin me zo uitge breid op te maken', zegt ze. "Maar voor feestjes zou ik het wel zo doen. Ik heb nu in ieder geval geleerd in welke volgorde ik de make-up op moet brengen.' Vervolgens is Jannemiek, werk zaam in het Gall Gall-filiaal aan 'Ik denk dat er veel make-up op mijn gezicht gesmeerd zal worden', voorspelt Tinky Bart, part-time me dewerkster van Gall Gall aan de i Willemsparkweg in Amsterdam. Samen met Gall Gall-collega en vriendin Jannemiek van Dieren is ze te gast in het Etos-filiaal aan de Amsterdamse Leidsestraat. Etos- bedrijfsleidster Petra de Vré, te vens visagiste, gaat de beide Gall Gall-medewerksters hier opmaken in de actuele zomerkleuren. Petra zal alvast een voorproeve geven van het stappenplan dat dit j najaar in de Etos-campagne 'Geu ren en Kleuren' wordt ge- presenteerd. Terwijl de bedrijfs leidster tissues, watjes en penselen klaarlegt, vertelt Tinky dat ze nog nooit door een echte visagiste onder handen is genomen. 'Ik ben be nieuwd.' Petra brengt een dun laagje foun- de Ceintuurbaan, aan de beurt. Petra volgt bij haar dezelfde proce dure, maar gebruikt alleen meer roze en blauwe kleuren. Jannemiek vindt het een beetje eng als iemand anders aan haar ogen zit. Petra stelt haar echter gerust en legt uit dat ze heel voorzichtig te werk gaat. Als de Gall Gall-medewerkster een half uur later klaar is en zichzelf in de spiegel ziet, roept ze verrast: 'Wauw! Blauw!' Die kleur had ze zelf nog nooit geprobeerd, maar ze vindt het een geslaagd ex periment. Na afloop van de opmaak-sessie be danken Tinky en Jannemiek visa giste Petra voor het geleverde werk. 'Wij hebben nu een demonstratie bij Etos gehad, maar de volgende keer moet jij maar een demonstratie bij ons krijgen, bij Gall Gall.' Met haar hand maakt ze een gebaar als of ze een glas wijn drinkt. Lachend zegt Petra dat dat haar een uitste kend idee lijkt. r-z Er is de afgelopen tijd nogal wat te doen geweest over het plan Simons. De kranten stonden bol van de ruzie tussen de staatssecretaris en de ziektekostenverzekeraars. De pre mies zouden volgens Simons fors omlaag kunnen. De bewindsman schroomde zelfs niet om de verzeke raars 'zakkenvullers' te noemen. Vervolgens moest hij met het schaamrood op de kaken bekennen dat zijn rekenmeesters zich hadden vergist. De verwarring werd in tussen almaar groter. Bij de PZ- afdelingen stroomden de vragen van de particulier verzekerde me dewerkers binnen. De afdeling Ar beidszaken van Ahold heeft de meest gestelde vragen verzameld en van antwoorden voorzien. Waarom is de premie van de Amersfoortse niet verlaagd nu de vergoeding van de kosten van medicijnen is overgeheveld naar de AWBZ? De overheveling levert de Amers foortse weliswaar een besparing van ca. 15% op, maar de kosten van de gezondsheidszorg zijn in 1991 met ca. 10% gestegen en voor 1992 wordt een stijging van ca. 5% verwacht. De besparing van ca. 15% wordt kortom geheel teniet gedaan. De premie kon dus niet omlaag. Maar waarom kan de premie bij Philips dan wel omlaag? De hoogte van de premie van een collectieve ziektekostenverzekering is onder meer afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de verze- kerden. Hoe lager die is, hoe lager ook de premie. Bij Philips zijn on langs als gevolg van de herstructu rering veel mensen van 55 jaar en ouder ontslagen, waardoor de ge middelde leeftijd van de verzeker den daalde. Philips heeft deze da ling benut om de premie te verlagen. van medewerkers die hun medi cijnen niet meeverzekerd had den bij de Amersfoortse en er nu verplicht voor moeten beta len? De premie voor deze medewerkers - gelukkig zijn het er niet veel - gaat omhoog. Voor hen geldt niet het voordeel van de besparing door de overheveling, maar wel het nadeel van de kostenstijging (15%). Deze medewerkers gaan bovendien - net als iedereen - meer premie AWBZ betalen. Je kunt dus zeggen dat ze gedwongen worden tot het betalen van meer premie AWBZ, terwijl ze liever de kosten van medicijnge bruik voor eigen rekening hadden willen nemen. Wat gebeurt er met de premie Hoe is het mogelijk dat jonge medewerkers zich zelfstandig goedkoper kunnen verzekeren - en soms zelfs bij de Amers foortse - dan collectief via Ahold? Dat komt doordat in ons collectieve contract de premies van jonge medewerkers gelijk zijn aan die van de oudere verzekerden. De ziekte kosten van laatstgenoemden zijn echter veel hoger dan de ziektekos ten van de jongeren. Jonge me dewerkers die zichzelf en hun gezin willen verzekeren kunnen daarom goedkoper uit zijn buiten het col lectieve contract. Ze ontvangen dan echter geen tegemoetkoming in de premie van het bedrijf, zodat het per saldo toch duurder is om een zelfstandige ziektekostenverzeke ring af te sluiten.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 9