VAN T Recordaantal deelnemers aan voorloop SCHAP TSJECHISCHE AH0LD- PL0EG IN DAMLOOP 8 Atleten DC Zwolle in blakende vorm Waarschijnlijk ook Ahold- vrouwentopteam in Damloop Selectie-wedstrijden bij Ahold USA AGF-fustpools Vegetarische balletjes AH-Franchisenemers sponsoren Mana-team Eerbetoon Spaghetti ■AHOLD FLITSEN AUGUSTUSI1992 Door de instelling van zoge noemde f ustpools' bij AGF- leveranciers van Albert Heijn is onlangs een einde gekomen aan de wildgroei van fusten in filialen en groentecentrales. De veelheid aan verschillende typen fust leidde behalve tot veel sorteerwerk ook tot ruimteproblemen vanwege de slechte stapelbaarheid. De drie grootste AGF-leveran- ciers van AH beheren sinds kort ieder een 'pool' van één type fust, waar ook alle andere AGF- leveranciers gebruik van kun nen maken. De tijd dat elke leverancier zijn AGF-produkten in een eigen type fust aanlever de is daarmee voorbij. AH volgt in overleg met leve ranciers ook de ontwikkelingen op het gebied van fusten op de Nederlandse veilingen. Deze hebben onlangs een nieuw, lichtblauw veilingfust geïntrodu ceerd. Veel AGF-produkten worden hier inmiddels ai in aan geleverd. Eén van de pools van AH zal binnenkort gevuld wor den met een identiek stan daardfust, zij het groen in plaats van blauw. Het nieuwe veilingfust Het assortiment vleesvervan gers bij AH is eind juli uitge breid met het artikel Tivall vegetarische balletjes. De balletjes, gemaakt op basis van soja- en tarwe-eiwit en op smaak gebracht met kruiden en specerijen, passen uitste kend bij rijst- en pastage rechten, maar smaken ook prima bij de borrel. Het assorti ment vleesvervangers is met dit nieuwe produkt gegroeid tot negen artikelen, waaronder vegetarische hamburgers, schnitzels, cordon bleu, saté, kabab, carré's, cheeseburgers en een mix: een soort 'gehakt' waar je van alles mee kunt doen. De omzet in deze pro- duktgroep zit duidelijk in de lift. 'Het zijn niet alleen vegetariërs die deze artikelen kopen', aldus assortimentsmanager Ellen van den Berg. 'Veel mensen vinden het een goede afwisseling voor vlees. Qua voedingswaarde vor men ze ook een goed alter natief. Het is gezond eten en bovendien makkelijk klaar te maken. Je hoeft vegetarische balletjes bijvoorbeeld niet te laten sudderen.' De Dam tot Dam-koorts krijgt Ahold langzaam maar zeker in zijn greep. Voor de Ahold-voorloop op zon dag 30 augustus in Amsterdam hebben zich inmiddels ruim 300 deelnemers ingeschreven. Voor de meeste lopers is de voorloop de belangrijkste test voor de Dam tot Damloop op 20 september. De deelnemers kunnen er tijdens de 8 kilometer metende test achterko men hoe het met de conditie staat en welke noeste trainingsarbeid nog verricht dient te worden voor ze met enig uitzicht op succes van start kunnen gaan op de dag der waarheid. De Dam tot Damloop is met z'n 16,1 kilometer dan wel geen marathon, DC Zwolle, die vorig jaar deel uitmaakteo van het Ahold-top- team, hebben de vorm voor de Damloop al te pakken. Het a ven sterk bezette het Duitse Roth. Onder slechte weersomstandig heden en op een loodzwaar par cours wisten de Ahold-atleten de triathlon (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km lopen) in I een veld van 1700 atleten binnen de tien uur af te leggen. René Poppe eindigde in een tijd van 8 uur 56 minuten en 13 seconden deed er een uur langer over, maar met zijn tijd van 9.56.53 behoort hij tot de Nederlandse subtop. Er zijn momenteel slechts zo:n 75 Nederlanders die een triathlon binnen de tien uur De tyden van Poppe en Nijstad maken duidelijk dat de concur rentie van zeer goeden huize zal moeten komen om het Ahold- topteam in de Damloop van de troon te stoten. Vorig jaar gingen twee honderd Ahold-lopers van start in de voorloop maar zonder gedegen training kan men er maar beter niet aan begin nen. Een goede voorbereiding is ab soluut noodzakelijk om te voorko men dat de wedstrijd uitdraait op een martelgang die te vergelijken is met het ongetraind beklimmen van Alpe d'Huez op een fiets zonder versnellingen. Deskundigen zullen daarom op de dag van de voorloop informatie geven over trai ningsschema's, voeding, kleding en schoeisel. De voorloop wordt gehou den op Sportcomplex Elzenhagen aan de G.J. Scheurleerweg in Amsterdam-Noord. De start is om 12.00 uur. Deelnemers aan de Dam tot Damloop die zich nog niet opge geven hebben voor de voorloop kun nen dit alsnog doen. Neem daarvoor contact op met je teamleider of bel 075-595728. Behalve een Amerikaanse Ahold-ploeg zal er op 20 septem ber ook een team van Ahold Tsjechoslowakije deelnemen aan de Dam tot Damloop. Het team wordt naar Nederland ge haald door de Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers. Bij de selectiewedstrijd in Brno wisten zes Tsjechische Ahold- medewerkers zich vorige maand te plaatsen. In totaal deden er on geveer 20 lopers aan de wedstrijd mee, afkomstig uit Mana-winkels, distributiecentra en hoofdkantoor. Organisatrice Jitka Pluhackova van Ahold Tsjechoslowakije is ervan overtuigd dat het team in de Damloop een goed resultaat zal boeken. 'Er wordt hier hard ge traind. Ik denk dat ons team goed voorbereid en gemotiveerd aan de I start zal verschijnen.' Behalve een mannentopteam zal er tijdens de voorloop bij voldoende belangstelling ook een team met de snelste Ahold- vrouwen worden geformeerd. Het idee om ook een vrouwentop- team te formeren ontstond vorig jaar, toen getalenteerde Ahold- loopsters zich beklaagden over het feit dat zij in het geweld van de mannen geen kans maakten op een plaats in het topteam. De orga nisatie heeft zich deze kritiek aan getrokken en biedt de loopsters op 20 augustus de kans om zich in een Ahold-vrouwentopteam te rennen. De tien snelste vrouwen plaatsen zich en zullen - evenals de snelste mannen - in speciale kleding wor den gestoken. De Tsjechische ploeg wordt ge sponsord door de Vereniging van Albert Heijn Franchisenemers (VAHF). De VAHF betaalt de reis- en verblijfkosten, alsmede de spe ciale shirts, die ontworpen zijn door de afdeling Store Design van AH. De sponsoring van het team moet volgens VAHF-bestuurslid Frits van der Heijden gezien worden als een afscheidsgebaar voor oud directeur AH Franchising Jan Manuel, die tegenwoordig voor Ahold's Eurodesk in Tsjechoslowa kije zit en zelf een fervent loper is. We hebben altijd heel plezierig met Manuel samengewerkt. Je zou dit kunnen zien als een soort eer- I betoon aan hem.' De Ahold-werkmaatschappijen in de Verenigde Staten organiseren him eigen voorlopen om te bepalen wie er naar de Dam tot Damloop zullen worden afgevaardigd. Het team van Ahold USA zal bestaan uit de beste lopers van BI-LO, 'Finast, Giant en Tops. Volgens coördinatrice Cornelie Jutte van Ahold USA loopt er bij de werk maatschappijen heel wat onver moed talent rond en zal er terdege rekening gehouden moeten worden met de Amerikanen. Het team van Ahold USA zal in herkenbare eigen shirts aan de start verschijnen. Hiernaast het ontwerp. De Tsjechen, die op de donderdag voor de Damloop naar Nederland komen, zullen waarschijnlijk ge huisvest worden bij franchisene mers thuis. Op vrijdag krijgen ze een toeristisch programma voorge schoteld. De zaterdag is ge reserveerd voor training en wordt besloten met een spaghetti- maaltijd ten huize van Jan Ma nuel. "Met het oog op de noodzake lijke koolhydraten', verduidelijkt Van der Heijden. Zondag 20 september is dan de grote dag en maandag reizen de Tsjechen terug 1 naar huis, al of niet in het bezit van een mooie prijs.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 8