Finast opent superstore in Brooklyn 'Ik voelde me net Alice in Wonderland' DAMLOOP 5 Tsjechen lopen stage in Zevenaar Kritisch Manhattan Winstgevend AHOLD FLITSEN AUGUSTUS 1992 AM Vers Gerrie Bolder geeft de Tsjechen uitleg over de AGF-afdeling Negen medewerkers van Ahold's Tsjechische super marktketen Mana waren vorige maand een week in Nederland. Ze liepen stage in AH-filiaal Zevenaar en bezochten verder de testwinkel in Zaandam, als mede een distributiecentrum en een verscentrale. De kennis die de Tsjechen hebben opge daan zullen ze in hun moeder land gaan overdragen op hun collega's. De Tsjechen keken hun ogen uit. 'Ik voelde me bijna Alice in Wonder land toen ik voor het eerst in een Nederlandse supermarkt kwam', zo bekende Andrlova Miroslava, krui- denierswarenspecialist bij Mana. En vleesspecialist Potac Milan zou de verscentrale in Groenlo het liefst in zijn geheel mee hebben willen ne men naar Tsjechoslowakije. 'Vol- gens mij is dit het grootste en beste vleesverwerkende bedrijf in Euro pa. Daarbij vallen de vleesfabrie- ken bij ons in het niet.' De stagiai res vielen bijna om van verbazing toen ze zagen dat Gerrie Bolder, AM Vers van AH Zevenaar, zelf meewerkte op de groente-afdeling. De leidinggevende van een afdeling die meehielp in de winkel? In Tsje choslowakije is zoiets nog ondenk- bevallen. Potac Milan vindt bijvoor beeld de aankleding van de slagerij en de vleeswarenafdeling in de su permarkten niet zo aantrekkelijk: 'Ik zou een heel schaap of een heel varken in de vitrine leggen', zegt hij. 'Dat ziet er toch beter uit?' Of supermarktmanager Frits Voge laar in Zevenaar deze suggestie zal overnemen valt nog te bezien. Maar hij heeft wel wat anders geleerd van de stagiaires: 'Als je hun verhalen over Tsjechoslowakije hoort, dan besef je opeens weer dat Nederland een rijk land is. Het is goed daar af en toe bij stil te staan.' Als beginnend renster van de mini- marathon in New York en aange stoken door alle enthousiaste Dam tot Damloop-verhalen van mijn col- I lega's uit Nederland, kwam ik op het idee om een Ahold USA team te vormen. Als alle Amerikaanse werkmaatschappijen een afgevaar digde zouden sturen, konden we net een team vormen. En zo gaat het ook gebeuren. Nu komt het natuur lijk op de creativiteit aan van de be drijven om te bepalen welke man of vrouw in aanmerking komt. Dit weekend zijn er voorrondes bij Fi nast en Tops. Tops heeft er een enorme happening van gemaakt met een race van 10 kilometer voor alle medewerkers die het leuk vin den om te rennen en een race van 16 kilometer voor degenen die zich voor het team van Ahold USA wil len plaatsen. Er hebben zich 120 lo- pers opgegeven. Een fantastische opkomst, vind ik. Bij Finast in Cleveland rennen ze van de ene winkel naar de andere, precies 16 kilometer. En bij BI-LO gaan ze de tijden van de snelste man en de snelste vrouw meten aan de tijden van de snelste vrouw en man van de Boston-marathon. Wie er het dichtst bij zit mag mee. Het gekke is dat we elkaar - ik ga ook mee - pas voor het eerst op het vliegveld zul len ontmoeten. De afstanden zijn namelijk te groot om als team met elkaar te trainen. Ik denk dat het voor de meeste teamleden de eerste keer zal zijn dat ze de oceaan over steken. De Damloop is een fantas tische gelegenheid voor onze Ameri kaanse medewerkers om met Ahold kennis te maken. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het top- team van Ahold Nederland niet te kloppen is, maar ik wil wedden dat het team van Ahold LTSA bij de eerste tien eindigt! Cornelie Jutte aan goede supermarkten. Door win kels te bouwen die 40.000 artikelen voeren, waaronder veel vers tegen concurrerende prijzen, kunnen we in die behoefte voorzien en tegelijk ook nog winstgevend zijn', aldus Jack Moffatt, president van de Fi nast Eastern Division. De goede resultaten van de negen Finast-supermarkten in de binnen stad van Cleveland hebben het ge lijk van Moffatts uitspraak inmid dels aangetoond. De winkels lopen als een trein. 'De belangen van de gemeenschap gaan er hand in hand met de belangen van het bedrijf. Dat maakt het zo interessant.' De opening van de nieuwe super store in Brooklyn luidt de terugkeer van Finast naar New York City in. In de jaren vijftig had het bedrijf 95 winkels in de vijf delen van de me tropool. De meeste daarvan werden in de jaren zestig, zeventig en tachtig gesloten. Ze waren te klein en onrendabel geworden. Geld om in de binnensteden te investeren was er niet. Met de overname van Finast door Ahold is daar verandering in gekomen. Met de successen in Cleveland als lichtend voorbeeld is het bedrijf in tensief op zoek naar meer geschikte lokaties in New York City, inclusief Manhattan. Ook in andere grote steden, zoals Boston, heeft Finast plannen om nieuwe winkels te bouwen. Veertig jaar communisme heeft het initiatief bij de Tsjechoslowaken weggenomen. Maar de mensen van Ahold's Eurodesk werken op dit mo ment hard aan een verandering van de mentaliteit van de winkelme dewerkers. "We geven de medewer kers meer verantwoordelijkheid', vertelt Frans Witteveen van Euro desk. 'Dat heeft direct al effect. Klanten van onze winkels in Tsje choslowakije vinden dat de me dewerkers van de ene dag op de an dere veranderd zijn. Ze ervaren de sfeer in de Mana-winkels als an ders, prettiger. We proberen de me dewerkers kritisch te maken. Ze moeten leren meedenken en tegen hun superieuren leren zeggen dat ze het ergens niet mee eens zijn', al dus Witteveen. Zijn Nederlandse supermarkten het luilekkerland voor de Tsjechi sche stagiaires? Een beetje wel. Al zien ze ook dingen die hun minder Met de opening van een nieuwe superstore aan Avenue Y in Brook lyn heeft Ahold-dochter Finast eind juli zijn positie in New York City aanzienlijk weten te versterken. De winkel meet ruim 5.000 m2 en is daarmee de grootste supermarkt van Brooklyn. Het aantal Fi- nast-winkels in New York City is hiermee op vier gekomen. Behalve in Brooklyn, heeft Finast ook winkels in de wijken Queens (2) en Bronx (1). De opening van de winkel in Brook lyn past uitstekend in de strategie van Finast om meer winkels in bin nensteden te openen. In het cen trum van de stad Cleveland (Ohio) heeft het bedrijf de afgelopen jaren al meer dan 28 miljoen dollar geïnvesteerd in nieuwe winkels. Een vrij unieke strategie, want de meeste concurrenten vertrekken juist uit de doorgaans ai-me binnen steden en vestigen zich in de wel iswaar welgestelde, maar zo langza merhand overbewinkelde buiten wijken. Sinds de jaren zestig is het aantal supermarkten in Ameri kaanse cities gehalveerd. 'Het voorzieningenniveau in de bin nensteden is door het wegtrekken van de supermarktketens flink ge daald. Er is onder bewoners van de cities echter een duidelijke behoefte

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 5