Dak groentecentrale stort in 'OP DE JONGERENMARKT STAAN WE NU NOG STERKER' Koers EERSTE BEANET- FILIAAL Russen op bezoek bij GVA 3 Hazelnoot crisp nieuwste pasta van Marvelo Smaaktest De derde pasta HOLD FLITSEN AUGUSTUS 1992- Sinds een paar weken staat het bij alle AH-vestigingen op het schap: hazelnoot crisp pasta. Een nieuw type broodbeleg dat Marvelo in samenwerking met AH ontwikkelde en dat precies aansluit bij een nieuwe trend: produkten met iets extra's. Arjen Mulder van AH en John Dankers van Marvelo over de geboorte van het nieuwe pro- dukt: 'De crisps in de pot moes ten echt knapperig blijven.' Eigenlijk zijn ze bij Marvelo voort durend bezig met het ontwikkelen van nieuwe produkten. 'Het is een continu proces', bevestigt product manager John Dankers van Marvelo. Arjen Mulder, assorti mentsmanager bij Albert Heijn, weet daar van mee te praten: 'Ze leveren geen half werk. Op een ge geven moment konden we kiezen uit dertig door Marvelo ontwikkel de nieuwe soorten pasta. Dertig! Dan begint het afwegen. Welke pas ta sluit echt het beste aan bij wat de consument wil? Uiteindelijk bleef hazelnoot crisp over.' De suggestie dat het vervolgens een kwestie is van een produktie- lijn openen en draaien maar, wordt door de heren met hoongelach be groet. Was het maar zo simpel. John Dankers: 'Man, schei uit alsje blieft. Het echte werk moet dan nog beginnen. Het produkt moet eerst echt helemaal perfect worden. Zo moesten we er bij de hazelnoot crisp pasta voor zorgen dat de crisps in de pot echt knapperig bleven en niet in elkaar geperst werden. Dat is ge lukt, maar het heeft heel wat on derzoek gekost. We hebben ze uiteindelijk ingepakt in een flinter dun laagje suiker.' Albert Heijn Hoofddorp is het eerste AH-filiaal waar klanten elektronisch kun nen betalen via het Beanet- systeem. Het bestaande Pinkassys- teem, waarvan alleen reke ninghouders van de Postbank gebruik kunnen maken, is in het filiaal zodanig aangepast dat nu rekeninghouders van alle banken er elektronisch kunnen betalen. De eerste resultaten zijn positief. In de komende maanden zul len de andere 24 AH-filialen waar al via Pinkas elektro nisch betaald kon worden, aan gesloten worden op Beanet. Vanaf begin 1993 zullen alle overige AH-winkels met de be nodigde apparatuur worden uitgerust. De invoering zal in totaal drie jaar in beslag ne- Vervolgens moest de hazelnoot crisp op voor zijn eerste examen: de smaaktest. Om te beginnen kregen de medewerkers van Marvelo en Albert Heijn de nieuwste aanwinst voorgeschoteld. John Dankers: 'Bij ons was het meteen in de roos. Ie dereen was heel positief. Ze vonden het lekker, leuk, het had iets ver- Uit het Albert Heijn-kamp kwa- 1 men dezelfde enthousiaste gelui den. Aijen Mulder: 'Dat was in ja nuari en ik kreeg vooral van collega's met kinderen al heel snel verzoeken om meer proefmonsters te leveren.' Maar hoezeer het produkt in eigen kringen ook in de smaak viel, het verlossende woord zou pas vallen na een onafhankelijke smaaktest. Aijen Mulder: 'Ook daar was het een en al lof. Binnen de doelgroep - kinderen tussen de 6 en 15 jaar - scoorde hazelnoot crisp uitstekend. Ze vonden het heerlijk. De crisps sloegen echt in.' De verwachtingen zijn dus hoog gespannen? Aijen Mulder: 'Ja, dat mag je wel zeggen. Ik denk dat Albert Heijn door de introductie van hazelnoot crisp pasta zijn positie in de markt voor de boterhampasta's een stuk heeft versterkt.' Dus hazelnoot crisp pasta wordt een Taialler'? Aijen Mulder zegt het iets rustiger: 'Ik verwacht dat het de derde pasta wordt. Na de gewone hazelnoot en de pure chocolade, maar voor de amandel en de choco kokos.' De assortimentsman kijkt even voor zich uit. Dan is-ie ineens heel erg zeker van zijn zaak. 'Het zoontje van één van onze adjunct directeuren is een echte - ik mag toch wel even een concurrent noe men - Duo Penotti-liefhebber. Maar sinds hij hazelnoot crisp heeft ge proefd, komt er niets anders meer aan pasta op zijn brood. En als je zo iemand al zo snel om krijgt De koers van vele aan de beurs genoteer de ondernemingen is in de laatste weken behoorlijk gezakt. Ook de koers van Ahold ging naar beneden. Bij ons heeft de daling vooral te maken met de waarde van de Amerikaanse dollar. De dollar verloor aan waarde ten opzichte van de gulden. Omdat Ahold de helft van zijn activiteiten in de USA heeft, verwachten grote beleggers dat onze winst in dollars, omgerekend in guldens, straks minder zal zijn. En zo'n verwachting heeft gevol gen voor de koers. Beleggen voor de parti culier is echter een lange-termijn- activiteit. En over een langere periode zullen koersen van goede ondernemingen nu eenmaal zowel omhoog als omlaag gaan. De koers van Ahold zal vast weer stijgen, net zo goed als het in de ver wachting ligt dat de dollar herstelt van zijn lage waarde. Juist omdat koersen nu eenmaal altijd stijgen en dalen belegt het AH Vaste Klanten Fonds voor de helft in Ahold-aandelen en voor de andere helft in leningen aan Ahold waarover rente wordt vergoed. Deze rente is niet omlaag gegaan. Beleggers in het AH Vaste Klanten Fonds hebben dus minder last van koersdalingen van het Ahold-aan- deel. Hoofdredactie Flitsen John Dankers (I) en Arjen Mulder bij hun nieuwe produkt. Zes Russen, onder wie de plaatsvervangend prefect van Moskou-zuid, waren vorige maand op uitnodiging van Ahold in Nederland en namen onder andere een kijkje in het magazijn van Kok Ede Grootverbruik, onderdeel van GVA. De komst van de Russen was een uitvloeisel van het on derzoek dat GVA-experts dit voorjaar op verzoek van de Eu ropese Commissie hebben ver richt naar de voedseldistributie in Moskou. Teamleider Jan Kelderman: 'In ons rapport doen we een aantal aan bevelingen over het verbeteren van de voedseldistributie in Moskou. We hebben de Russen hier laten zien hoe een logistieke keten in de praktijk werkt. Op die manier heb ben ze een goed beeld gekregen van wat wij met onze voorstellen bedoe len.' Behalve bij GVA keken de Russen ook rond bij Albro, Albert Heijn en een aantal bedrijven buiten Ahold. Het onderzoeksrapport van de GVA-experts is bijna klaar. Kelder man zal het deze maand bespreken met de gemeente Moskou. Vervol gens zal het worden aangeboden aan de Europese Commissie, die moet beslissen over het opvolgen van de aanbevelingen. Ahold is van plan om meer van dit soort op drachten op verzoek van de over heid te gaan verrichten. Een deel van het dak van de AH Groentecentrale in Baren- drecht is vorige maand tijdens zware regenval ingestort. De ravage was, mede door de vloedgolf die naar beneden kwam, enorm. Persoonlijke on gelukken deden zich niet voor. De schade aan het pand, dat door Albert Heijn wordt gehumd van de veiling CHZ, is aanzienlijk. In het dak ontstond een gat van ongeveer 15 bij 20 meter. Een voorraad groente en fruit werd door het dak verpletterd. De schade aan goede ren bedroeg meer dan een ton. Bij het bevoorraden van de filialen ontstonden echter geen problemen. De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend, maar bedrijfslei der Wietze van der Honing ver- op het dak, onvoldoende afvoer en moedt dat er sprake is van een com- mogelijk een constructiefout in het binatie van factoren: te veel water dak.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 3