CS M F 00 V. Jubilea Jubilea 25 40 Colofon Eurodisney, here I come! 10- -Persoonlijk- In memoriam D ankbetuigingen -AHOLD FLITSEN AUGUSTUS 1992 Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze medewerker GERRIT J. VAN DER HEIDE Hoewel Gerrit nog maar kort bij ons in dienst was, had hij al een naam opge bouwd, die gefundeerd was op kollegialiteit, flexibi liteit en nauwgezet wer ken. Wij verhezen in hem een fijne medewerker. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht en troost namens alle medewerkers. Albert Heijn, Groentecen trale IJsselmuiden Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze medewerkster mevrouw BEA SOERJOESING- OEMRAW Wij wensen haar echtge noot en kinderen veel sterkte toe. Bedrijfsleider en medewer kers, Centrale Slagerij Zaandam Op 18 juni jl. overleed in de leeftijd van 90 jaar, de heer P.C.GOUT gepensioneerd medewerker Albert Heijn hoofdkantoor Op 20 juni jl. overleed in de leeftijd van 66 jaar, mevrouw J.W. EIJKELBOOM- BOUMAN gepensioneerd me dewerkster Albert Heijn Op 21 juni jl. overleed in de leeftijd van 77 jaar, de heer J.C.A. peterse gepensioneerd medewerker Marvelo Op 21 juni jl. overleed in de leeftijd van 71 jaar, de heer L.C. DU BURCK gepensioneerd medewerker Miro Op 30 juni jl. overleed in de leeftijd van 67 jaar, de heer J.HEUTEN gepensioneerd bedrijfslei der Albert Heijn Gepensioneerden en oud-medewerkers Op 13 juni jl. overleed in de leeftijd van 79 jaar, de heer S. VAN TOORENBURG gepensioneerd medewerker Albert Heijn hoofdkantoor Op 1 juli jl. overleed in de leeftijd van 68 jaar, de heer H. WESTER gepensioneerd bedrijfslei der Albert Heijn Op 13 juni jl. overleed in de leeftijd van 76 jaar, de heer F.W. VAN LAAR gepensioneerd medewerker Kok Ede Grootverbruik Op 5 juli jl. overleed in de leeftijd van 88 jaar, de heer A. TEUNISSEN gepensioneerd medewerker Albert Heijn Op 17 juni jl. overleed in de leeftijd van 73 jaar, de heer E. MULDER gepensioneerd medewerker Marvelo Op 7 juli jl. overleed in de leeftijd van 54 jaar, mevrouw J. HETEBRIJ-KEMPES oudmedewerkster Albert Heijn Mogen zij rusten in vrede De heer M.M.A. de Rooy, projectmanager Albert Heijn Winkeltechniek, in dienst sedert 21 augustus 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 4 september 1992, vanaf 16.00 uur in het personeelsrestaurant van het hoofdkantoor aan het Ankersmidplein 2, Zaandam. De heer N. Knook, medewerker Albert Heijn-filiaal, St. Willibrorduslaan, Waalre, in dienst sedert 21 augustus 1967. Viering zal plaatsvinden op donderdag 1 oktober 1992, van 19.00 tot 20.30 uur in cafe-restaurant "De Doelen", Markt 18-19, Waalre. De heer W. Oosterwijk, medewerker Grootverbruik Ahold, in dienst sedert 1 september 1967. Viering zal plaatsvinden op dinsdag 1 september 1992, van 16.00 tot 18.00 uur in het Expositie- en Voorlichtingscentrum, Frankeneng 18, Ede. De heer J. Berkel, supermarktmanager Albert Heijnfiliaal, Laarderweg 11, Bussum in dienst sedert 4 september 1967. Viering zal plaatsvinden op woensdag 9 september 1992, van 20.00 tot 21.00 uur in Grand Café Boerenhofstede, Zevenend 21, Laren. Mevrouw C. Baarslag, medewerkster Al- bert Heijn, Blijmarkt 6, Zwolle, in dienst sedert 11 september 1967. Viering zal plaatsvinden op donderdag 10 september 1992, van 16.00 tot 18.00 uur in Partyschip Willem-Jan', Rode Toren plein, Zwolle. De heer J. Dinkla, medewerker Grootver bruik Ahold, in dienst sedert 11 september 1967. Viering zal plaatsvinden op woensdag 16 september 1992, vanaf 15.00 uur in Verscentrum Amsterdam, Jan van Ga lenstraat 4, Amsterdam. De heer J. Koelman, medewerker Albert Heijn-filiaal, Vrieschgroenstraat 5, Zaan dam, in dienst sedert 18 september 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 25 september 1992, van 17.30 tot 19.00 uur in Huize Scheybeek, Velserweg 2, Beverwijk. De heer T. Hillenbrink, medewerker Albro Bakkerijen, Zwanenburg, in dienst sedert 11 september 1967. De heer E. van Wageningen, medewerker Meester, Wijhe, in dienst sedert 18 septem ber 1967. Viering zal plaatevinden op woensdag 30 september 1992, vanaf 15.15 uur in het bedrijfsrestaurant van Meester, Wijhe. De heer C. Menne, supermarktmanager Albert Heijn-filiaal, Bisonspoor 1078, Maarssenbroek, in dienst sedert 18 septem ber 1967. Viering zal in besloten kring plaatsvinden. De heer C.M.R. van Splunteren, me dewerker Albert Heijn-filiaal, Beverhof 41- 47, Beverwijk. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 18 september 1992, vanaf 17.00 uur in Huize Scheybeek, Velserweg 2, Beverwijk. De heer G.J.M. Heymerikx, medewerker Meester, Wijhe, in dienst sedert 15 septem ber 1952. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 18 september 1992, vanaf 15.15 uur in het bedrijfsrestaurant van Meester, Wijhe. Voor uw hartelijke blijken van deelneming ondervonden tij dens de ziekte en na het heen gaan van onze lieve papa, opa en vriend, Simon Meijn, betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: K. Meijn, Zaan dam Het is vrijwel onmogelijk een ie der persoonlijk te bedanken voor de overgrote belangstelling, na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, Arnold Besterveld. Daarom betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. 48e Jaargang, nr. 7 Augustus 1992 Oplage 50.000 Redactiecoördinatie: Jesseke van Buuren Albert Heijnweg 1 Kamer 249 1507 EH Zaandam Tel. 075-595904 «i» Hans Gobes (hoofdredacteur a.i.) Ton de Roo Aad Schoen Rob van Straten Gijs Coffeng a.i. Medewerkers: Paul Schaap Fotografie: Johan Weemhoff Vormgeving: Studio Tigges (lay-out) Egbert Jonker (adviezen) Produktie: l.s.m. PR Bureau Van Hulzen Druk: Henkes Senefelder Heidi van de Wetering uit Gramsbergen mag op kosten van Flitsen twee dagen naar Eurodisney en een nacht doorbrengen in een echt Eu- rodisney-hotel. Zij won, door loting uit de meer dan duizend inzendingen, de hoofdprijs van de puzzel uit de vorige Flitsen. Heidi, me dewerkster van het AH-filiaal in Ommen, kon haar geluk niet op toen ze hoorde dat ze de eerste prijs had gewonnen. 'Ik weet nog niet met wie ik erheen ga, maar ik ga zeker', was haar re actie. Winnaars van de tweede en derde prijs, een dagje Efte- ling met overnachting in het Efteling-hotel, en een dagje Artis, zijn respectievelijk Helga Burgers, medewerkster bij Meester in Wijhe en mevrouw Harks, werkzaam bij het Gall Gall-filiaal in Veldhoven. Uit aller naam: C. Besterveld- Bus, kinderen en kleinkinderen, Uitgeest. Aan ieder die blijk heeft gegeven van sympathie en medeleven, en voor de vele bloemen, brieven en kaarten die wij mochten ontvan gen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, H.C. Denneman, betuigen wij onze oprechte dank. Het heeft ons veel steun en troost gegeven. Uit aller naam: Mevrouw T. Denneman-Bakker, kinderen en kleinkinderen, Heiloo. 25 jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Vet, Zaan dam 40 jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw De Leede, Schiedam de heer en mevrouw De Bruyn, Drunen de heer en mevrouw Westen- borg-De Vries, Diemen 50 jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Boerman, Scheveningen de heer en mevrouw Samuel, Hilversum 12,5 jarig zakenjubileum mevrouw M. Bekker-Doorne- kamp, Zaandam mevrouw Van Koolwijk-Van Soest, Wageningen 25 jarig zakenjubileum de heer H. te Lintelo, Montfoort Pensioen/VUT de heer P.A.M. Hofkens, Tilburg de heer F. Vergossen, Val- kenswaard de heer C. Prins, Lekkerkerk

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 10