Ahold ÜSA-team in Dam tot Damloop Etos viert tropisch feest 9 Startschot op 20 september Informatie-avonden Nu inschrijven voor Dam tot Damloop! Coupon Onbeperkt ijs eten Ahold-voorloop op zondag LHOLD FLITSEN JUNI 1992' 'AFGESLOTEN y n nu 3 BOTST 1100 wn OOHOtROlE TUI OOIOT2IOOüBfl'-iEr Tropenpak ken en bier om het koel te houden. V.l.n.r.: Marlies van der Meys, Nico Faase, Minno Vene- ma, Maarten Rademaker en Jan Bak ker. Lopers opgelet! De Dam tot Damloop 1992 is in zicht. Op 20 september gaat de nieuwste editie van deze sportieve uitdaging van start. Vorig jaar won het Ahold Top- team de race over 16,1 kilomet er. Of dat ook dit jaar gaat luk ken, hangt af van de concurrentie. En die is gebrand op revanche! Voor het eerst komt ook een Ahold USA-team naar Nederland. Een team met lopers van de ver schillende werkmaatschappijen. In het personeelsblad 'Happenings' van Giant wordt onder de kop "Wanted: Marathon Runner' een ervaren loper gezocht. En Tops gaat, zoals dat ook bij Ahold ge beurt, een voorloop organiseren om de beste loper te selecteren en af te vaardigen naar Nederland. Het was inderdaad bloedheet, de dag dat twintig Etos-filialen uit Amsterdam en Haarlem hun tropisch personeelsfeest vier den. Zo'n 125 medewerkers (met aanhang) kwamen op zaterdag 16 mei naai- de Internationale Politie Sociëteit, die voor de gelegenheid was veranderd in een echte tro pische verrassing. 'IPS is een sociëteit van de ge meentepolitie Amsterdam, maar het heeft ook prachtige vergader- en feestzalen', vertelt mede-organisa tor Nico Faase. De voorbereidingen van het feest begonnen al in novem ber 1991. Normaal heeft elk filiaal een budget ter beschikking om eens per jaar iets met de medewerkers te organiseren. Een avond naar de bioscoop of uit eten', legt hij uit. 'Dit jaar hebben we besloten al die klei ne beetjes op één hoop te gooien en er één groot feest van te maken.' van de voorloop óók informatie ge geven over trainingsschema's en voeding. Tijdens de voorloop vindt de nieuwe kwalificatie plaats voor de samenst elling van het Ahold-topteam 1992. De tien snelste Ahold'ers (met een vast dienstverband bij Ahold), ma ken kans op een plaats in dit topte- am. Zij doen mee aan de business- loop. De voorloop wordt gehouden op Sportcomplex Elzenhagen aan de G. J. Scheurleerweg in Amsterdam- Noord. Om 12.00 uur valt het start schot. Lopers die aan de voorloop willen deelnemen, moeten dit dui delijk op de inschrijfcoupon invul len. De hoofdsponsors van de Dam tot Damloop, Ahold en Nike Holland, organiseren samen 2 informatie avonden, op maandag 31 augustus en dinsdag 1 september. Wie hierbij aanwezig wil zijn, moet zich te zij ner tijd opgeven bij Le Champion, de organisator van de Dam tot Damloop. Teamleiders krijgen nog bericht. Op deze informatie-avonden zal ook aandacht worden besteed aan voe ding en trainingsopbouw. Het is be langrijk om dit te horen, want een halve marathon loopje niet zomaar. Voor velen is het meedoen gelukkig belangrijker dan het winnen. De Dam tot Damloop is vooral een prestatieloop, een sportieve uitda ging- Ahold verwacht weer honderden Ahold'ers uit alle bedrijfsonderde len, van Etos tot Marvelo en De Tui nen, uit de winkels, DC's, produk- tiebedrijven en uit de kantoren. Elk team moet tenminste best aan uit vijf lopers en maximaal uit tien lopers. Voor de eind klassering van je team gelden de aankomsttijden van de eerste vijf lopers. Stuur voor 20 juli per team één bon per interne post of in een gefrankeerde enveloppe naar Koninklijke Ahold nv, Afd. Public Relations/KA 246, Postbus 33,1500 EA Zaandam. Vul de coupon in blokletters in. Geef per teamlid duidelijk aan of hij/zij ook meedoet aan de Ahold-voorloop op zondag 30 augustus. gen in een uitbundige stemming bracht. Bij de ingang stond voor el ke feestganger een tropische cockt ail klaar. Eén op basis van passoa, de ander op basis van pisang am- bon. "Verder hadden we een ijskar, waar iedereen onbeperkt ijs kon eten', vertelt Faase. De reacties van de medewerkers waren overweldi gend. Het was een feest met allure. Dam tot Damloop 1991 De Ahold-voorloop is op de eerste plaats een individuele trainings loop van 7,6 kilometer. Lopers kun nen er bepalen hoe ver ze zijn met de voorbereidingen. In tegenstel ling tot vorig jaar wordt op de dag We wilden een feest zonder pakken en stropdassen', vertelt Faase, 'gewoon informeel en ontspannen.' In twee zalen van de sociëteit heerste die zwoele zomeravond een tropische sfeer. Er was een terras met raffia-parasols, er waren palm bomen en een swingend Braziliaans Carnavalsorkest, dat alle aanwezi- Werkmaatschappij filiaalnummer (indien van toepassing) Teamleider adres tel. op werk Deelnemers Dam tot Damloop (voor-en achternamen) Doet mee aan voorloop i Maat shirt M/L/XL De Nederlandse Ahold-voorloop vindt plaats op zondag 30 augustus. De organisatie koos voor een zon dag omdat deelnemers uit alle hoe ken van Nederland naar Amster dam komen. Vorig jaar was de voor loop op een doordeweekse avond, waardoor veel deelnemers, die van ver moesten komen, niet konden meedoen. Maar dit jaar kan ieder een deelnemen.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 9