Honderd minuten voor een half speenvarken Gratis naar Michael Jackson! VAN'T SCHAP 7 AH-Slager Robèr Delver Europees Kampioen Rundercroissant Trainen Bakkers naar Berlijnse beurs Statiegeld-wijn De KUS \HOLD FLITSEN JUNI 1992 Hij werd bekroond met een zilveren speld als beste slager van zijn cursusplaats. Hij eindigde bij de laatste drie van Nederland, verte genwoordigde het oranje-gevoel tijdens het Europees Slagers kampioenschap in Luxemburg en won. Robèr Delver spreekt sma kelijk over vakmanschap, rundercroissants en een creatieve toonbank. 'Het is niet zo gek datje nog nooit van het Europees Slagerskam pioenschap hebt gehoord', zegt hij. 'Het slagers wereldje is een gesloten wereldje. Maar daar moet maar eens een eind aan komen. Anders houden we nog jaren dat imago van bloed en bijlen.' Robèr pleit voor openheid. Het sla gersvak vraagt om vakmanschap en een goede slager, die creatief met vlees kan omgaan. 'Als je in gezelschap zegt: ik ben slager, merk je toch dat er wat neerbuigend te gen het vak wordt aangekeken', meent hij. Robèr Delver werd in mei uitgezon den naar de Europese Slagerskam pioenschappen, een competitie met aanzien in de slagerswereld. Neder land werd eerste en Robèr won ook nog eens het individuele klasse ment. Met trots toont hij het gou den staal', het summum voor de beste leerling-slager van Europa. 'De grootste concurrent was Dene marken', vertelt hij, 'maar die heb ben dan ook vijftien trainingsweek ends gehad om zich voor te bereiden. Wij hebben tien avonden getraind. Plus huiswerk. Als een ander ging voetballen, ging ik bij een slager worst maken, trainen. Het is net topsport. Je wordt er in meegesleurd. Het is een uitdaging en tegelijk een kroon op je werk.' Het EK bestond uit vijf onderdelen en een vrije kuur. Worst maken, uitbenen, vliezen en verdelen, drie keukenklare produkten maken en spek gameren. Met name bij de keukenklare produkten speelt cre ativiteit een grote rol. 'Ik heb bijvoorbeeld een rundercroissant bedacht. Een lapje rundvlees, opge rold als een croissant en gevuld met ham en kaas. Ook bij de vrije kuur moest je orgineel en creatief te werk gaan. Je kreeg een half speenvar ken, honderd minuten tijd en je mocht er van maken watje wilde.' De overwinning hadden de Neder landers ('We hebben ook als land lekker gescoord') en Robèr vooral te danken aan hun fijnzinnige cre aties. 'De Oostenrijkers en Zwitsers zijn absolute meesters op het gebied van uitbenen en vliezen. Man, daar kan echt niemand tegenop. De Fransen vielen mij eigenlijk wat te gen. Van hen verwacht je toch iets heel geraffineerds.' Robèr Delver: 'Als een ander ging voetbal len, ging ik bij een slager worst maken, trainen.' Een echte Thriller! Zo mogen we de Pepsi-display wedstrijd, die de afgelopen weken in alle AH-filialen is gehouden, wel noemen. Inzet waren 350 kaartjes voor het concert van Michael Jackson op 1 juli in de Rotterdamse Kuip. Pepsi sponsort de twee Dangerous- concerten van Michael Jackson en stelt de ware Michael Jackson-fans in de gelegenheid vast in de stem ming te komen met een speciale Michael Jackson-cassettesingle. Die single, waarop de ballad 'Some one put your hand out' en een remix van de beste Dangerous-nummers, was in week 24 en 25 alleen te koop bij Albert Heijn. Bij aankoop van twee flessen Pepsi betaalde de Jackson-fan maar 2,95. Om deze speciale aanbieding onder de aandacht te brengen bedacht Pepsi, samen met Albert Heijn, de display-wedstrijd. Een landelijke activiteit, waarbij per zone één win naar uit de bus moet komen. Voor het spectaculair aankleden van de display werd speciaal reclamemate riaal aan de filialen verzonden. Ei gen initiatief was ook welkom. Het filiaal met de mooiste display zal worden beloond met tien toegangs kaartjes. Niet Bad. Bij het drukken van deze Flitsen waren de winnaars nog niet be kend. In Flitsen van augüstus zul len we uitgebreid verslag doen van het winnaars-bezoek aan de Kuip. Bij zijn filiaal in Zwolle werd de Eu ropese titel uitgebreid gevierd. 'Zonder hen had ik het ook nooit ge haald', zegt Robèr. 'Zij hebben veel voor mij gewerkt als ik weer aan het trainen was.' Robèr verscheen in regionale kranten, kreeg 'waanzinnig veel bloemen' en al die tijd glom zijn gou den staal boven de toonbank. 'Ik heb ontzettend veel geleerd van dit avontuur. Als je er zo intensief mee bezig bent, doe je veel inspi ratie op. Albert Heijn ziet graag een creatieve toonbank Mooie garne ring, mooi gepresenteerd. Nee, voorlopig ben ik niet op dit bedrijf uitgekeken.' Of hij echter altijd blijft 'slageren', is de vraag. 'In pro- dukt-ontwikkeling kan ik in de toe komst ook veel creativiteit kwijt.' Elf Albro-medewerkers bezoch ten afgelopen maand in Berlijn de grootste bakkersbeurs ter wereld. "Na 3000 jaar brood en banket bak ken kun je geen spectaculaire, nieuwe eindprodukten meer ver wachten', zegt Jan Huijbers, pro- duktiemanager brood. 'De beurs was voornamelijk gericht op tech nische ontwikkelingen en een ander gebruik van grondstoffen. Meer natuurlijke toevoegingen in plaats van bijvoorbeeld chemische; een trend die bij Albro al enige tijd is in gezet.' De beurs is vooral een bron van in spiratie. Zo zagen de Albro-me dewerkers op de beurs, die verdeeld is over 26 hallen, onder meer een proces van geautomatiseerde pro- duktie. Ook namen ze documen tatie mee over bedrijfsgezondheid. Eén van de leukste produkten? We aten een heerlijk hartig broodje met prei-vulling. Misschien iets voor in de toekomst.' In de filialen van Albert Heijn treft de klant sinds kort nieuwe Franse wijnen aan: Sélection St. Jacques. De droge rode en halfzoete witte wijn wordt ver kocht in 50 cent-statiegeld- flessen. Ze wordt daarom ge leverd in kratten in plaats van dozen of trays. 'Wij geloven dat er behoefte is aan wijn in statiegeldflessen', zegt Jan Kempenaar, assorti ment-manager bij Albert Heijn. 'Sommige klanten willen uit mi lieu-overwegingen kunnen kiezen: recyclen of hergebrui ken. Op deze manier bieden we de klant die keus: if s up to you.' sTi-, T10N.-.-3Q Ü/ACQBES ROUGE j SIJACQUEs Kaas-Uien-Stok. Een nieuw zuurstofarm-verpakt produkt van Albert Heijn, geproduceerd door Albro in de serie party broodjes en hartig gevulde broodsoorten. Sinds oktober 1991 bezit Albro een hoogwaardige hygiënische pro- duktieruimte voor half-afgebak- ken brood, wat op zuurstof ar me wijze wordt verpakt. Door die wijze van verpakking wordt bacteriegroei tegengegaan en krijgen de produkten een lange houdbaarheidsdatum mee. 'Kaas-uien-stokbrood is een bacterie-gevoelig produkt', vertelt Wim Huibers, commer cieel manager brood. 'Het bestaat uit samengestelde in grediënten en kan alleen van een houdbaarheidsdatum wor den voorzien door het op deze nieuwe manier te vervaardigen en te verpakken.' Albro is de enige broodbakkerij die in staat is op dit moment dit unieke pro dukt op de markt te brengen. Albro en Albert Heijn werkten samen aan de ontwikkeling van het zelfbedieningsprodukt. De verpakking is het resultaat van uitgebreid consumentenon derzoek. De klant koopt een stok in twee stukken. Makkelijk om apart te consumeren. De hooggespan nen verwachtingen zijn inmid dels uitgekomen, want meldt Wim Huibers: 'Het is net of de klant hierop heeft gewacht. Het loopt als een tierelier.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 7