Vaco breidt assortiment kant en klaar-produkten sterk uit 6 Wekelijks 80.000 kant en klaar-maaltijden Produktontwikkeling Huistraiteur s Gemak Kant en klaar ook voor meer personen -AHOLD FLITSEN JUNI 1992 Sinds kort ligt er een nieuwe reeks produkten op de kant en klaar-afdeling van de AH-winkels: paella, macaroni, nasi, ba mi, lasagna, stamppot andijvie, spaghetti en moussaka in kiloverpakkingen. Vaco, onderdeel van Ahold en gevestigd in het Belgische Geel, is een van de drie bedrijven dat deze maaltijden on der het eigen merk AH-Huistraiteur maakt. Reden voor een bezoek. De dag dat we Vaco bezoeken is het bloedheet, maar daarvan is abso luut niets te merken in de aange naam koele bedrijfsruimte van Vaco. Alleen de grote ramen zorgen ervoor dat de medewerkers toch kunnen meegenieten van het mooie weer. Het is laat in de middag. De grote drukte van die dag is voorbij: een handjevol dames houdt zich bezig met het inpakken en in de ovens zetten van de Vol au vent'. Van deze kipperagoüt zet Vaco wekelijks achtduizend kilo af op de Belgische markt. In de aanpa lende voorbewerkingsruimte wordt schoongemaakt. Vaco ontleent zijn naam aan de manier waarop het bedrijf kookt: 'vacuum cooking1 of 'sous vide' koken. Algemeen directeur Rob Schreuder: 'Dit procédé komt er in het kort op neer datje een aantal in grediënten rauw of nagenoeg rauw in een bakje stopt, het geheel ver pakt in een vacuum plastic folie en op lage temperatuur een aantal uren zachtjes kookt.' De voordelen van deze kookmetho- de zijn groot. Schreuder: Vitami nen, mineralen enz. blijven in het gerecht, de voedingsmiddelen hou den him oorspronkelijke structuur en het vochtverlies is buitengewoon gering. De lange kooktijd zorgt ervoor dat er geen enkele bacterie blijft leven. De houdbaarheid van sous-vide gekookte gerechten is dan ook ronduit goed.' Schreuder: 'In 1987 hebben we deze fabriek opgestart. Het eerste jaar hebben we gebruikt om het assorti ment te saneren. Vaco maakte een kleine honderd artikelen: van krui denboter tot bavaroises en van sauzen tot soepen. Een groot aantal van die gerechten worden niet vol gens de sous-vide methode gekookt en zijn dus uit ons assortiment verdwenen.' Vaco heeft inmiddels 55 mensen in dienst. Naast medewerkers in de produktie en op de kantoren heeft Vaco ook een eigen afdeling pro duktontwikkeling. Daar zwaait een Belgische meesterkok de scepter. Manager Research and Develop ment Jo Verstappen: 'Onze mees terkok is dagelijks bezig met de ont wikkeling van nieuwe recepten. Die leggen we dan weer voor aan de inkoopafdeling, die deze recepten vertaalt in inkoopconcepten en ver volgens de markt afstruint. Maar in feite is het hele bedrijf bij de produktontwikkeling betrokken: wanneer Vaco een nieuw gerecht heeft ontwikkeld testen de werkne mers dat thuis uit.' In het begin van haar bestaan leverde Vaco alleen aan de grootverbruikerskeuken, zoals de Belgische AC Restaurants. Deze tak zorgt op dit moment voor iets meer dan de helft van de omzet. De rest wordt geleverd aan grote Bel gische en Nederlandse retailketens. Eind 1988 kreeg het bedrijf van AH de opdracht om ook aan de consu mentenmarkt te gaan denken. Schreuder: 'De folie waarin de ge- Jo Verstappen, manager Research en Development De verpakkingslijn rechten gekookt werden, vormde toen een probleem: als je iets gaat koken treden er allerhande pro cessen op: vocht en vet verlaat het produkt, en het geheel gaat er soms minder smakelijk uitzien.' Na een kleine zoektocht kwam Vaco in contact met een fabrikant van kookbare skinfilm die Vaco vroeg om die film te testen. Begin 1990 was deze testfase afgerond en kon Vaco aansluiten bij de AH- Huistraiteur. Een half jaar later was het volgens Schreuder duide lijk dat het concept van de eenvaks- maaltijden uitgebouwd moest wor den: 'Klanten gaven duidelijk aan dat ze ook een aardappeltje of wat rijst en groente bij de gerechten wil den. En dat zijn de eenpersoons maaltijden geworden, zoals zalm in kruidensaus met aardappelpuree en kalfsblanquette met groente en rijst.' De kant en kl aar-markt leeft bij AH. De eenpersoonsmaaltijden zijn inmiddels aangevuld met meer- persoons kiloverpakkingen. 'Maar', zegt Schreuder, Tiet kant en klaar- concept is niet iets dat zich beperkt tot de verpakte produkten op de kant-en-klaarafdeling. Nu wordt er vanuit de assortimentsgroepen zelf meegedacht. De vleesafdeling neemt Wat was nu de aanleiding voor AH om kant en klaar- maaltijden in grootverpak- kingen op de markt te brengen? Eugène Kerklaan, assistent assortimentsma nager: 'AH wilde het aanbod kant en klaar-maaltijden vol lediger maken. Iedereen kent de kwalitatief goede AH- huistraiteur maaltijden met als doelgroep een- of twee persoonsgezinnen. Daar naast bieden we met 'Het ver re Oosten' goedkope kilover pakkingen. De nieuwe grotere verpakkingen van AH-huistraiteur zijn bedoeld voor de grotere gezinnen. Daarmee bieden we prima kwaliteit voor een lagere prijs.' Bij de keuze van het assortiment staat volgens Kerklaan de her kenbaarheid van het produkt voorop. Als voorbeelden noemt hij: spaghetti, macaroni, lasagna maai- ook andijviestamppot en snijbonenstampot. AH probeert aan deze zeer herkenbare ge rechten net iets meer toe te voe gen door bijvoorbeeld te werken met speciale sauzen. Daarnaast speelt ook de lange tijd die het de consument kost om de maaltijd zelf te bereiden een belangrijke rol. Eugène Kerklaan denkt hier bij aan moussaka, paella en lasagne verde. De kant en klaar- versies zijn uiteraard vele malen sneller klaar. Op dit moment zijn de kilover pakkingen andijviestamppot, pa ella, moussaka, chili con came en lasagne bolognese in de grote AH-winkels te koop. In 20 filialen test AH op dit moment lasagne verde, spaghetti bolognese en macaroni napolitana. De eerste resultaten zijn veelbelovend en Kerklaan kijkt alweer verder vooruit. Troduktontwikkeling staat nooit stil. Onze aandacht richt zich op de drie fronten. We werken aan milieuvriendelijkere verpakkingen en daarnaast ont wikkelen we nieuwe gerechten en natuurlijk proberen we bestaan de maaltijden altijd weer verder te verbeteren.' contact met ons op. Daar ziet men ook de ontwikkeling in de richting van het gemak. De groentemensen willen groente beetgaar op de afde ling verkopen. De mensen van de vers-vlees-afdelingen komen naar ons toe: na de vlugklaar artikelen en de met kruiden bewerkte artike len wil men nu toe naar kant en klaar-vlees, al dan niet met saus, op de vleesafdeling. Wij hebben ons antwoord op die vraag al klaar: ge haktballetjes in diverse sauzen.'

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 6