00 Jubilea Jubilea 40 Colofon 14- -Persoonlijk- In memoriam Dankbetuigingen Mfe. A -AHOLD FLITSEN JUNI 1992 Op 17 mei is toch nog on verwacht overleden onze gewaardeerde medewerkster WIL FLEURY-VAN DER ZWART Wij zullen in haar een fijne collega missen. Onze deelneming gaat uit naar haar echtgenoot, kin deren en naaste familie. Medewerkers Albert Heijn, Roelantdreef, Utrecht Wij zijn diep getroffen door het overlijden van ALMA STOKEBROOD- JANSSEN Alma was een fijne collega wier vriendschap wij erg zullen missen. Wij wensen haar gezin en familie heel veel sterkte toe. Collega's filiaal 1122, Stadskanaal Gepensioneerden en oudmedewerkers Op 6 april jl. overleed in de leeftijd van 82 jaar, mevrouw E.V.D. WATER gepensioneerd medewerkster Albert Heijn Op 6 april jl. overleed in de leeftijd van 26 jaar, de heer DA. TUIN oud-medewerker Groente centrale Albert Heijn Op 21 april jl. overleed in de leeftijd van 72 jaar, mevrouw T. VAN 'T HART- VERSLUIS gepensioneerd medewerkster Albert Heijn Op 9 mei jl. overleed in de leeftijd van 67 jaar, mevrouw H.A. VEERMAN- SCHLESSELMANN gepensioneerd medewerkster Albert Heijn Op 12 mei jl. overleed in de leeftijd van 84 jaar, de heer W. MEYBOOM gepensioneerd medewerker Meester Op 20 mei jl. overleed in de leeftijd van 68 jaar, de heer H.D. HULST gepensioneerd medewerker Albert Heijn Op 24 mei jl. overleed in de leeftijd van 91 jaar, de heer H.D. HOLTMAN gepensioneerd medewerker Albert Heijn Op 26 mei jl. overleed in de leeftijd van 68 jaar, de heer T.A.M. VAN MULLE- KOM gepensioneerd medewerker Ter Huume, Venlo Op 26 mei jl. overleed in de leeftijd van 73 jaar, de heer A. HORST gepensioneerd medewerker Albert Heijn Op 27 mei jl. overleed in de leeftijd van 76 jaar, de heer J. VAN SIJES gepensioneerd medewerker Albert Heijn Op 29 mei jl. overleed in de leeftijd van 65 jaar, de heer W. VAN VEEN gepensioneerd medewerker Albert Heijn Op 1 juni jl. overleed in de leeftijd van 77 jaar, de heer R.ALGERA gepensioneerd medewerker Albert Heijn Op 28 april jl. overleed in de leeftijd van 72 jaar, de heer S.MEIJN gepensioneerd medewerker Ahold hoofdkantoor Op 3 juni jl. overleed in de leeftijd van 66 jaar, de heer A J. TEN HAVE gepensioneerd medewerker Meester, Wijhe Op 5 mei jl. overleed in de leeftijd van 71 jaar, de heer A BESTERVELD gepensioneerd medewerker Albert Heijn Op 9 juni jl. overleed in de leeftijd van 63 jaar, de heer P.DERMUL gepensioneerd medewerker Groentecentrale Albert Heijn Op 11 juni jl. overleed in de leeftijd van 75 jaar, de heer H.C. DENNEMAN gepensioneerd medewerker Marvelo Mogen zij rusten in vrede Voor uw belangstelling en mede leven welke wij van u hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van Lex de Groot betuigen wij u onze wel gemeende dank. Het medeleven persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen was ons een grote troost en zal steeds in onze herinnering blijven. Uit aller naam: J. de Groot- Hagendijk, Waalwijk Voor uw medeleven bij het over lijden van mijn man, onze vader en opa, betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. Uit aller naam: A. Soet-Jansen, kinderen en kleinkinderen, Tilburg Uw overweldigend medeleven, in elk opzicht, na het overlijden van Chris Koster heeft ons ge holpen het grote verhes te dra gen van mijn man, onze vader en opa. Daarvoor onze oprechte dank. Uit aller naam: H. Koster, Amsterdam Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw belangstel ling na het overlijden van onze De heer F.A Pothof, medewerker Albert Heijn-filiaal, van Roosmalenplein, Den Bosch, in dienst sedert 3 juli 1967. Plaats en wijze van viering worden op een later tijdstip bekendgemaakt. De heer M.P. Biemans, supermarktma nager Albert Heijn-filiaal, De Hovel. Goirle, in dienst sedert 10 juli 1967. Viering zal plaatsvinden op dinsdag 14 juli 1992 van 18.30 tot 20.00 uur in het Ridders hof, Leharstraat 110, Tilburg. De heer L.M. Stiekema, medewerker Albert Heijn-filiaal, P.C. Hooftlaan, Henge lo, in dienst sedert 10 juli 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 10 juli vanaf 20.00 uur in het filiaal, P.C. Hooft laan, Hengelo. De heer P. Klerk, medewerker Meester, Wijhe, in dienst sedert 16 juli 1967. De heer W. Verkroost, medewerker Distri butiecentrum Zaandam, in dienst sedert 17 juli 1967. Viering zal in besloten kring plaatsvinden. De heer F.W. J. Bak, chauffeur Distributie centrum Zaandam, in dienst sedert 17 juli 1967. Viering zal plaatsvinden op woensdag 15 juli 1992 om 15.00 uur in Vergaderzaal Oost van het Distributiecentrum te Zaan dam. De heer J.M.A Smeets, medewerker Ai- bert Heijn-filiaal, Nieuwe Markt, Echt, in dienst sedert 29 juli 1967. Plaats en wijze van viering worden op een later tijdstip bekendgemaakt. De heer G.L. Munniks, medewerker Albert Heijn-filiaal, Vijzelstraat, Amster dam, in dienst sedert 31 juli 1967. Viering zal plaatsvinden op dinsdag 4 au gustus 1992 van 16.00 tot 22.00 uur in de Cheers Bar, Koninginneweg, Amsterdam. De heer W. Bouwmeester, eerste verkoper Gall Gall, in dienst sedert 31 juli 1967. Plaats en wijze van viering worden op een later tijdstip bekendgemaakt. De heer L.P.M. Timmermans, medewer ker Albert Heijn-filiaal, Tramsingel, Breda, in dienst sedert 31 juli 1967. Plaats en wijze van viering worden op een later tijdstip bekend gemaakt. De heer F.G. de Lang, medewerker Albert Heijn-filiaal, Streksingel, Rotterdam, in dienst sedert 1 augustus 1967. Viering zal plaatsvinden op dinsdag 4 augustus 1992 van 17.00 tot 19.00 uur in het filiaal. De heer G.J.AM. Oprins, accountma nager Groentecentrale Utrecht, in dienst sedert 2 augustus 1967. Plaats en wijze van viering worden op een later tijdstip bekendgemaakt. De heer A.J. Knopert, medewerker Mees ter, in dienst sedert 9 augustus 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 28 au gustus 1992, om 15.15 uur in het bedrijfs restaurant van Meester, Wijhe. Mevrouw A. Groen-Vels, medewerkster Albert Heijn-filiaal, Breelaan, Bergen (N.H.), in dienst sedert 14 augustus 1967. Viering zal in besloten kring plaatsvinden. De heer A Witteman, supermarktmana ger Albert Heijn-filiaal, Polderplein, Hoofd dorp, in dienst sedert 14 augustus 1967. Viering zal in besloten kring plaatsvinden. De heer P. Kieft, supermarktmanager Abert Heijn-filiaal, Geesterduinweg, Cas- tricum, in dienst sedert 14 augustus 1967. Viering zal in besloten kring plaatsvinden. De heer F.J. Schepers, medewerker Abert Heijn-filiaal, Joh. van Vlotenlaan, Deventer, in dienst sedert 14 augustus 1967. Viering zal plaatsvinden op dinsdag 18 augustus 1992, van 18.00 tot 20.00 uur in het Wapen van Diepenveen, Oranjelaan 37, Diepenveen. De heer L.B. Zeilstra, regiomanager Fran chising, in dienst sedert 18 juli 1952. Viering zal plaatsvinden op woensdag 23 september, van 18.00 tot 20.00 uur in het Ampt van Nijkerk, Berencamperweg 4, Nijkerk. moeder, grootmoeder en over grootmoeder J. Timmerman- Boorsma. Kinderen en kleinkinderen, Amsterdam Voor de vele blijken van mede leven, die wij, in welke vorm dan ook mochten ontvangen, tijdens het ziekbed en na het overlijden en begrafenis van onze dierbare vader, grootvader en over grootvader Jo Ruijs, zeggen wij u hartelijk dank. Kinderen, klein- en achterklein kinderen, Venlo 12,5-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Lensink- van Dijk, Zeist de heer en mevrouw Postma- Groenouwe de heer en mevrouw Rutten- Derksen, Arnhem de heer en mevrouw H.C.J. Endres, Diemen de heer en mevrouw H.P.J. van der Mijle, Drachten 50-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Keizer- Götz, Assen de heer en mevrouw Kampen- Wiersma, Groningen de heer en mevrouw Van het Kaar-Ofman, Zaandam de heer en mevrouw J. Kerkhoven, Zaandam 55-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw H. de Roode, Ede 25-jarig huwelijksjubileum 12»5"jarig zakenjubileum mw. Boerhout-van Velzen, Bussum mw. Vroonland-v.d. Bor, Heemskerk mw. A. Muller, Rolde 25-jarig zakenjubileum G. Coenen, Heerlen J.C.T. van de Kuil, Hardinxveld- Giessendam L. Franssen, Elsloo R. Woudstra, Mkmaar 40-jarig zakenjubileum J.E. Brochard, Den Haag Pensioen/VUT J. Hartog, Assendelft H. Hilverda, Zaandam M.A. van Santé, Koog a/d Zaan mw. J.A. v.d. Weide, Purmerend de heer J. van Pareren, Tilburg de heer en mevrouw Engelhart- Jansen, Oss 40-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw C. Hofstee, Heiloo mw. H.J. Former-Lukassen, Den Haag mw. E. Snoeren-Spijkers, Tilburg F.J. ten A-ve, Zwolle mw. R.M. v.d. Aar-Smits, Aphen aan de Rijn 48e Jaargang, nr. 6 Juni 1992 Oplage 50.000 Redactiecoördinatie: Jesseke van Buuren Albert Heijnweg 1 Kamer 249 1507 EH Zaandam Tel. 075-595904 Redactie: Hans Gobes (hoofdredacteur a.i. Ton de Roo Aad Schoen Rob van Straten Gijs Coffeng a.i. Medewerkers: Paul Schaap Fotografie: Johan Weemhoff, Sjaak Ramakers e.a. Vormgeving: Studio Tigges (lay-out) Egbert Jonker (adviezen) Produktie: l.s.m.PR Bureau Van Hulzen Druk: Henkes Senefelder

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 14