13 nier garant voor veel sport- ecpnderdelen van Ahold. Wie s de Dam-tot-damloop, die ei bij een regionaal toernooi: lien of volleyballen, golfen uit de vele evenementen. Golftalent in 'clinic' AHOLD FLITSEN JUNI 1992- F DE ZOMER IN Eindhovens waterballet Hoepeltaktiekbespreking Hoepelen op het Amster damse sportcom plex Zesendertig voetbalelftal len deden mee aan het toernooi in Amsterdam en steltlopen. Er vond een heuse kruiwagenrace plaats en sommige deelnemers 'deden' een stormbaan. Diegenen die dat iets te moeilijk vonden, hielden het bij een glijbaan, raceten op een wankelfiets of pro beerden hun voetbalkwaliteiten te tonen tijdens het doelschieten. Maar de vijf organisatoren, onder andere van de AH-filialen 1080 en 1110, hadden nog meer georga niseerd. Zesendertig voetbalelftal len, ook van buiten Amsterdam, de den mee aan een groot toernooi. En nog eens 83 ploegen uit 43 verschil lende AH-filialen streden in een zeskamp. Al met al deden meer dan 1100 sporters mee aan deze dag. Het werd voor de eerste keer geor ganiseerd en was direct een over weldigend succes: het golftoemooi voor Ahold-medewerkers op 10 juni. Paul Gill, hoofd Centrale Tekstverwerking, organiseerde het toernooi samen met Joop Pameijer (coputerafdeling AH). Het toernooi werd gehouden op de Zaanse Golf club en viel in twee gedeelten uiteen: er was een 'clinic' - een soort eerste les onder leiding van een pro fessional - voor degenen die nog nooit hadden gegolfd, en een wed strijd voor de golfers die in het bezit waren van een golfvaardigheids- bewijs. De wedstrijd was moeilijk omdat er een harde wind stond. Veel ballen verdwenen in de sloten en watertjes rond de golfbaan. Bob Cijs van de Dienst Beveiliging van Ahold, won de wedstrijd met 40 stableford- punten en kon de Van Der Burg- wisselbeker in ontvangst nemen. Een professionele docent legde, in een zogenaamde 'clinic', aan 32 be ginners uit hoe ze de golfstick moes ten hanteren. Hij stelde vast dat er veel golftalent aanwezig is bij Ahold. De kinderen in Kampen zetten hun beste 'handje' voor bij het koeienmelken

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 13