Ieder jaar staat de zon evenementen bij alle be niet aan het trainen is kon afgelopen weken te zaklopen, stormbanen,1 of fiets 'em derin. Een Fiets 'em derin Zak- en steltlopen n recreatiecentrum 'De Ton- gelreep' in Eindhoven vond -AHOLD FLITSEN JUNI 1992 AHOLD SPORTII Ij en werd er gevoetbald en gevolleybald. Honderden medewerkers van de Vers Vleesgroep van AH sportten zich in het zweet, deels binnen en deels buiten, leder jaar orga niseert een andere Vers Centra le deze sportdag, en dit jaar was het de beurt aan Eind hoven, dat er geen gras over heeft laten groeien. Een verrassing was dat Groenlo maar liefst twee keer met de eer ging strijken, bij zowel het voetbal als het volleybal. De zeskamp werd gewonnen door Eindhoven, 's Avonds vond er een afsluitend feest plaats, dat maar liefst bezocht werd door 460 mensen. De bekende 'Hollandse Italiaan' Marco Borsato werd enthousiast onthaald. De Groente Centrale in IJsselmui- den organiseerde voor de vijfde maal een zwemzeskamp. In zwem bad 'de Steur' te Kampen streden 23 AH-teams om de eer en de wisselbe ker. Veelal medewerkers van AH-fi- lialen, maar ook DC Zwolle had dit jaar met twee teams ingeschreven. Alle onderdelen van de zwemzes kamp speelden zich af in en om het water. In het spetterspel bijvoor beeld moesten emmers met gaatjes in de bodem zo snel mogelijk door gegeven worden. Verder: met de fiets op een smal toelopende plank het water inrijden onder het motto 'fiets 'em derin', van de glijbaan glij den met een ring, en de ring om de slurf van een olifant gooien aan het eind van de glijbaan. In totaal wa ren er twaalf verschillende spelen. Originele onderdelen, veel lol op het verhitte strijdtoneel en de muzikale begeleiding van een Boerenkapel zorgden voor een zeer geslaagde avond. De 'mobiele eenheid' van de Groentecentrale in Kampen, het team van de chauffeurs, kwam uit eindelijk als winnaar uit de bus. Het AH filiaal 1159 uit Meppel ging met de tweede prijs naar huis en de medewerkers van de GC IJsselmui- den sleepten de derde prijs in de wacht. Een groots feest sloot de avond af. Op het AFC-voetbalterrein in Amsterdam leek de negentiende eeuw te herleven. Okee, de mensen droegen dan wel moderne sportkle- ding, maar ze waren druk bezig met allerlei oude spelen, zoals zaklopen Zwemmen, volleyballen en voetballen in Eindhoven Een boerenkapel zorgde in Kampen voor de muzikale noot Fiets'em derin in Kampen

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 12