FLITSEN VAKANTIEPUZZEL Vul hier uw slotoplossing in Wat kunt u winnen? AHOLD FLITSEKJUNI 1992 Ee- WAT KOMT WAAR VANDAAN? melding van 'puzzel Flitsen juni 1992' naar: dactie Flitsen, kamer 249, Albert Heijnweg 1, 1507 EH Zaandam. Vergeet niet uw eigen naam, adres en telefoon nummer te vermelden. Vermeld eveneens waar u werkt en het telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent. Los de vier puzzels op en vul van elke afzonder lijke puzzel de oplossing in in het diagram dat bij de puzzel staat. Breng daarna de letters in een vakje met een getal over naar het grote verza- meldiagram. Als u het goed hebt gedaan, leest u een wens. Hoe luidt die wens? Schrijf de gevonden slötoplossing op een brief kaart en stuur deze vóór 25 juli 1992, onder ver bij elkaar te krijgen. Gebruikte letters mag je niet op nieuw gebruiken! Schrijf de gevonden namen in de vakjes naast de landen en breng de letters in een vakje met een getal over naar het verzameldiagram. Je ziet vier afbeeldingen van landen en daarnaast vier letterblokken. In de letterblokken staan de namen van bekende eet- en drinkwaren uit het ernaast afgebeelde land. Begin met de letter die in een cirkeltje staat. Ga steeds een letter horizontaal of vertikaal om de namen ONDER DE PARASOL Jan ligt onder de parasol op het strand van de Costa Brava. De parasol heeft een opschrift, datje alleen kunt lezen aan de onderkant. Ben je in staat, bovenop de parasol kijkend, te zien hoe die tekst luidt? Schrijf deze tekst in de daartoe bestemde vakjes en /T breng de letters met een getal over naar het verzamel- r~~J diagram. De tekst begint UlLI met een 'O'. V f Oplossing 'Onder de parasol' SCHIET IN DE ROOS Schrijf de juiste antwoorden op de acht omschrij vingen in de acht genummerde wieltjes. De woorden worden rechtsom geschreven. Van elk woord zijn drie letters gegeven. Er ontbreken er ook drie. Schrijf deze drie ontbrekende letters naar de buistenste T ring en wel naar de drie vakjes die het dichtste bij het genummerde wieltje liggen. Zoek zelf in welke van j~V de drie vakjes de drie letters moeten f komen. Bij juiste invulling wordt ink de buitenste ring een spreekwoord leesbaar dat alles te maken heeft met het vakantieseizoen. Het spreek- ».t woord begint bij de pijl. Schrijf het 3 spreekwoord in de daartoe bestemde V"^ vakjes en breng de letters in een vakje met een getal over naar het verzameldia- V NAAR ALLE WINDSTREKEN Albert Heijn verkrijgbaar zijn. Om je een beetje te helpen zijn zes letters gegeven. Schrijf de namen van de artikelen in de daartoe bestemde vakjes en breng de let ters in een vakje met een getal over naar het verzameldiagram. Jn dit spel kun je alle kanten uit. Doe dat .door woorden in te vullen volgens de om schrijving en te beginnen in een vakje met een nummer en volg daarbij het lijntje. Als je alle woorden hebt ingevuld, lees je regel voor regel de namen van elf artikelen die in de supermarkten van [1] weekdier dat ook wel gegeten wordt, vooral in Frankijk [2] chef [3] Mobiele Eenheid [4] beschoeide waterkant [5] taille ö~0 O [6] niet mager [7] elasticiteit [8] streling f [9] troefkaart [10] spoel een kleur krijgen je ongenoegen kenbaar maken peil natuurlijke begaafdheid volgzaam neem me niet kwalijk! vogelbek gele vrucht [12] eetbare oranje wortel Oplossing 'Schiet in de roos': [14] Engelse sterke drank [15] 1000 kilogram [16] wij [17] voorjaar [18] 12 dozijn [19] moment [20] beteuterd [21] glazen kweekhuis [22] vader [23] rivier in Italië [24] circa [25] oost-noordoost [26] de verhoogde toon G [27] nieuwbakken f— Oplossing 'Naar alle windstreken': Derde prijs: Toegangskaarten voor dierenpark Artis, voor 2 volwassenen en maxi maal 2 kinderen (incl. reiskosten). Tweede prijs: Toegangskaarten voor de Efteling, met één overnachting in het nieuwe Efteling-hotel, voor 2 volwassenen en maximaal 2 kinderen, (incl. reis kosten) Eerste prijs: Twee dagen Eurodisney, met één overnachting in het Eurodisneyho- tel, voor 2 volwassenen en maxi- Vnaal 2 kinderen, (incl. reiskosten)

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 11