'De oorlog tussen lichaam en geest' GRATIS POSTER VAN T SCHAP Chaos na aardbeving 9 Dam tot damloper Gerard Hendriks Brandstoffen Sponsor De Wereld van Ahold Papierwinkel HOLD FLITSEN MEI 1992 Vorig jaar won hij, samen met de andere lopers van het Ahold Topteam, de Dam tot Damloop. Hij was de snelste loper van de Businessloop. Dit jaar doet hij zeker weer mee. Gerard Hen driks over de limiet voor Barce lona, veertig boterhammen en de oorlog tussen lichaam en geest. Z'n leidinggevende functie in het DC Zwolle verruilde Gerard Hend riks twee jaar geleden voor een parttime baan om zijn strakke trai ningsprogramma beter te kunnen doorlopen. 'De combinatie was niet vol te houden. Ik train twee keer per dag. Ik stond in het verleden om kwart voor zes op, trainde een urn en ging dan aan het werk. Na het werk trainde ik nog eens een uur. Dat werd gewoon teveel. Ik heb toen gekozen voor de sport. Ik zat in een trainingsprogramma van vijf jaar, een opbouw van korte afstanden naar de marathon. Volgens mijn trainer kon ik zelfs de limiet voor Barcelona halen, maar in januari van dit jaar brak ik mijn ribben bij het langlaufen. Daardoor liep ik te veel achterstand op. Ik heb nu nog een paar kansen om de limiet van 2 uur 11 minuten te halen.' Gerards snelste tijd op de marathon is nu 2 uur 30. Daarmee behoort hij bij de top van Nederland. 'Eigenlijk ben ik een laatbloeier', zegt hij. 'Ik ben 37. Vroeger heb ik altijd gevoetbald. Maar dat had ik op een gegeven moment wel gezien. Veel te agressief. Ik ben, denk ik, toch meer het type voor een indivi duele sport. Hoewel we als hardlo pers ook vaak samen trainen.' veel.'Ik heb 51 gewogen', vertelt hij, 'maar toen voelde ik me niet lekker. Eigenlijk mag ik 60 kilo zijn, maar dat is allemaal extra ballast. Ho- lichter, hoe beter.' Voeding is zijn stokpaardje. 'Weten watje wel en niet moet eten, is vre selijk belangrijk als je het maxima le uit je lijf wilt halen. Vet is onge zond. Het gaat erom dat je voldoende brandstof opslaat. Ge vulde koeken hebben éénmalige suikers. Daar heb ik niets aan. Die worden niet opgeslagen in de spie ren. Dus die kan ik niet aanspreken als reserves tijdens het lopen.' 'Als ik werk en train verbruik ik op een dag zo'n 4000 calorieën. Nor maal verbruikt een mens 1800 calo rieën. Ik moet wel zorgen dat dat er weer aankomt. Als ik veertig boter hammen eet, zijn dat 4000 calo rieën. Dat kan ik eten zonder dik ker te worden. Want ik verbrand het net zo hard. Ik kan ook 10 ge haktballen eten om 4000 calorieën binnen te krijgen. Maar gehaktbal len zijn vet en dus hebben ze nau welijks brandstofwaarde.' Gerard Hendriks weet niet precies wat zijn drijfveren zijn. De kick is de prestatie. Maar één marathon vergt drie maanden voorbereiding en zes weken herstel. De belasting is groot, maar de kick is groter. Lo pen doe je niet alleen met je benen, maar zeker ook met je hoofd. 'Lopen is een constante oorlog tussen het lichaam dat het doen moet en de geest die het moet willen.' Sinds de zegetocht van de vorige Dam tot Damloop wordt de Ahold- atleet door zijn eigen werkgever, Al- bert Heijn, gesponsored. 'Rijk worden doe je niet met deze sport. Maar ik krijg nu een deel van mijn reiskosten vergoed, m'n kle ding en m'n medische kosten. Dat scheelt enorm. Als je rekent dat ik per jaar vijf of zes paar schoenen verslijt en dat ik elke drie weken medisch gekeurd moet worden, be grijp je dat dat bij elkaar flink op loopt.' Gerard weet precies wat hij doen en laten kan. Als elke topatleet leeft hij een uitgebalanceerd leven. Hij weegt 54 kilo, geen grammetje te- Gerard Hendriks: Veer tig boterham men per dag zou ik kunnen eten zonder dikker te wor De aardbeving die in de nacht van 12 op 13 april vooral het zui den van Nederland trof, heeft in de Roermondse filialen van Al- bert Heijn, Etos en De Tuinen voor de nodige chaos gezorgd. Het nieuwe AH- filiaal 1199 aan de Godsweerdersingel kwam er rela tief het beste af. Behalve wat pla fondplaten die naar beneden waren gekomen en een enkele fles die uit het schap was getrild, troffen de medewerkers hun filiaal onge schonden aan. Het houten proeffili- aal aan de Florasingel kwam er j minder gelukkig af. 1 'We konden niet meer door de gang paden lopen', zegt AAM Paul Bei ten. 'Met 10 man, de helft van het totale personeel, zijn we bezig ge- weest om de rotzooi op te ruimen. Toch hadden we weinig breuk. Waarschijnlijk door de houten vloer.' In het centrum vielen de zwaarste klappen. Het Etos-filiaal aan de Steenweg was de hele maandag be zig met het opruimen van de chaos. 'De klanten stonden met de neus te gen het raam gedrukt', vertelt Nelly Henckens, bedrijfsleider. In totaal telde het personeel zo'n 1900 gulden breuk bij elkaar. Een flinke schadepost voor het filiaal dat door de aardbeving ook te kam pen had met een ingestorte schoor steen en een kapot toilet. "Maar', wil de bedrijfleider nog even kwijt, 'op tweede paasdag hebben we op de Paasmarkt in Thorn, hier vlak bij, voor 2000 gulden aan par fums verkocht. Dus zo hebben we de schade aardig gecompenseerd.' Een paar deuren verder aan de Steenweg moest het voltallige per soneel van het filiaal van De Tuinen aan de bak. Met plamuurmessen moesten zij ondere andere de ho ning te lijf, die aan de vloer zat vast- gekleeft. 'Daarna hebben we de vloer een paai- keer flink geschrobd', meldt bedrijfsleider Stoffel Krombach, 'maar voor één uur hadden we alles weer op orde.' Vorige maand verscheen de jaar- verslagbijlage van Flitsen, een kleurige special met een overzicht van de activiteiten van de verschil lende Ahold-onderdelen. De Flit- sen-redactie kreeg talloze reacties op deze special. Een veel gestelde vraag was of het mogelijk is om de collage van Ahold-onderdelen op de middenpagina, op posterformaat toegestuurd te krijgen. In deze col lage zijn vrijwel alle onderdelen van Ahold door medewerkers, win kels, gebouwen, vrachtwagens of logo's vertegenwoordigd. Kleuren en vormen vervloeien door de tech niek die voor het maken van deze samengestelde foto gebruikt is. De posters worden inmiddels gedrukt. Iedereen die de T)e wereld van Ahold' in kleur aan de wand wil hebben van zijn filiaal, kantoor, fa briekshal of slaapkamer, die kan een bon insturen. Vul bijgevoegde bon volledig in, en u ontvangt over een aantal weken (het kost even tijd) de poster op uw werkadres. Om geen portokosten te krijgen is het noodzakelijk dat u niet uw privé-adres maar uw werkadres, compleet met filiaalnummer (in dien van toepassing), invult. €cm In week 22 introduceert Albert Heijn als eerste in Nederland 2 nieuwe soorten toiletpapier: AH Maxi. Wat is de grap? In een pak van 6 rollen zit evenveel papier als in het oude 12-rols pak. Dus in plaats van 250 vel op één rol, nu 500 vel op één rol zonder dat de rol dubbeldik is geworden. Hoe dat kan? 'Het hele geheim is dat de rol strakker wordt gewikkeld', zegt Cees Willemse, assortiments manager en één van de beden kers. 'Vroeger wikkelde de fa brikant luchtig op om meer volume te krijgen. Maar de rol houdt praktisch dezelfde dia meter als je er 500 vel omwik kelt, zonder dat het papier aan zachtheid verliest. De kwaliteit is hetzelfde.' -V Dus geen gesleep meer met on handige 12-rols pakken, meer papier op dezelfde schapruimte en minder vaak vullen. Want de klant doet met 6 AH Maxi-rollen even lang als met 12 rollen van het oude soort. Alles bij elkaar bespaart de nieuwe verpakking zo'n 30% ruimte op de schap pen. Bovendien neemt de nieu we verpakking ook minder ruimte in beslag in de bood schappentas en hoeft de consu ment minder vaak een rol te wisselen. De rol gaat immers twee keer langer mee en past zondermeer op iedere toiletrol- houder. Meest belangrijk is echter de milieubesparing. De nieuwe wikkeltechniek levert een besparing op van 20% op het verpakkingsmateriaal en 50% aan kokers. Het AH Maxi toiletpapier: Dat zit wel goed! "O/^TVF opsturen naar J3 U11 redactie Flitsen DE WERELD VAN AHOLD Naam: Werkzaam bij: Filiaalnummer (i.v.t.): Straat/postbus: Gemeente:

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 9