Bloemenc DE GROENE VINGERi In Woerden staat de Bloemenikle worden vanuit dit kleurrijke deg50 bevoorraad. Met de lente in de luen een drukke periode aan voor de In weer vergeten, Moederdag ligt ntr noeg om eens een frisse duik te en de tulpen Bloemen en planten zijn erg kwetsbaar. In het distributie-en produktie- gedeelte is daarom ge streefd naar optimale be scherming. Tocht wordt buiten ge sloten, de luchtvochtigheid is con stant en het is er steeds precies 14°C. De echte drukte in de BC be gint rond het middaguur. Dan ko men de wagens van de veiling. Maandag, donderdag en vrijdag zijn de piekdagen, vlak na het weekend en vlak er voor. In het produktiegedeelte liggen de verse bloemen te wachten tot ze door de groene vingers van de me dewerkers worden verwerkt in een boeket. Die boeketten worden elke week opnieuw ontworpen tijdens de boekettenvergadering. Aan de lopende band worden de goedkope re boeketten gemaakt, zo'n 2500/3000 colli (in de Bloemencen- trale emmers) op een dag. Even verderop worden de luxe boeketten met de hand geschikt. De werkzaamheden wisselen. 'De ene week maak je luxe boeketten, de andere week sta je aan de lo pende band. En als je klaar bent aan de lopende band ga je een an der helpen.' De emmers, die bij elk retour wor den schoongemaakt om bacterieën geen kans te geven, worden gevuld met water en voedingsmiddel. El ke volle emmer gaat in de rolcon tainer en elke volle container wordt klaargezet in de ophaal- straat. Van daaruit worden de be stellingen voor de filialen samen gesteld. In een hoekje van het pand is een vertrek ingericht vol bloemen en planten. Het is er aan genaam warm, kamertempera tuur. Hier wordt van elk produkt de precieze houdbaarheid nage gaan. Met briefes is aangegeven wanneer de bloemen in de vaas zijn gezet. De Bloemen-en Plan- tencentrale heeft een eigen kwali teitsdienst, onder leiding van Piet Bakker, die van elk artikel een monster keurt. Niet goed betekent onverbiddelijk: retour. We kopen alleen nullen en enen', zegt assortimentsmanager Frans Vermeulen. 'Dat wil zeggen, ex portkwaliteit. Het beste van het beste. Daar hebben we inkopers voor lopen op de veilingen en af spraken over met onze vaste kwe kers. Dit zitten trouwens over de hele wereld. Trosanjers komen uit Spanje, veel groene planten uit Denemarken en bijna 80% van de rozen komt uit Zimbabwe.' 'Impulshandel moet er aantrekkelijk uitzien' 'Onze handel is impulshandel', vult Rijk van de Pol, accountma nager, aan. 'Mensen kopen bloe- men en planten op emotionele gronden. Het moet er dus aantrek kelijk uitzien. Vers, kleurrijk. Bloemen en planten staan nooit op het boodschappenlijstje, maar wor den impulsief gekocht. Daarbij stelt de Nederlandse consument v? ook hoge eisen aan ons super- marktprodukt. Het mag niet te fj duur zijn, anders gaan ze wel naar i de gewone bloemist. Maar voor een Ij tientje willen ze wel iets aardigs wat ook nog minstens een week staat. Een heel verschil met bij- -j voorbeeld de Zuid-Europeanen, waar het moment van geven veel j belangrijker is dan hoe lang de bloemen goed blijven.' Bij de inkoop van het assortiment wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de actualiteit. 'Met Pasen is geel de kleur van de boeketten', j vertelt de accountmanager. 'Met Allerheiligen willen vooral de filia- i len in het zuiden veel witte bloe men. Een ander voorbeeld zijn ro ze rozen en hortensia's in het Gooi. Niet aan te slepen. We proberen j zoveel mogelijk in te gaan op de behoeften van de lokale consu ment. Dat is niet altijd mogelijk, omdat we natuurlijk toch met massaproduktie bezig zijn.' Bestond het assortiment in het verleden voornamelijk uit bloemen en planten, aangevuld met wat voedingsmiddel, de laatste tijd probeert Albert Heijn ook in te spelen op trends. Frans Vermeu len: 'Dat blijft altijd een gok. We zijn er voorzichtig mee. Maar we hebben goed gescoord met riet en glas. Nu zijn we bezig met gietij zer. Spannend. De bloemenhandel is een dynamisch gebeuren.' Luxe boeketten. Op de wekelijkse boekettenvergadering wordt de samenstelling van de boeketten besproken V.l.n.r. account manager Rijk van der Pol en filiaalbegeleiders Adri Spijker en Jan Lems De luxe boeketten worden in de produktie-afdeling met de hand gemaakt. V.l.n.r. Marja van der Hoet, Ria Hoogendijk, Gert de Jong en Winnie Seiier De bedrijfsleider van de Bloemen- en plantencentrale Martin van t Hazeveld De top 5 meest verkochte bloemen (boeketten zijn niet meegerekend) 1. Rozen 2. Narcissen 3. Chrysanten 4. Trosanjers 5. Tulpen

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 6