'Duizendpoten in tekstverwerking' I Het Oosten in Oss DC Geldermalsen krijgt kleurige muurschilderingen cadeau 5 De CTV op het AH-hoofdkantoor Flexibel Sneeuwbal Correctrice AHOLD FLITSEN MEI 1992 Wij kunnen alles wat op papier moet heel snel en heel mooi verwerken,' zegt Paul Gill, hoofd van de afdeling Centrale Tekstverwerking (CTV). Hij vermoedt dat diverse Ahold-on- derdelen veel opdrachten op dit gebied uitbesteden en vindt dit jammer 'omdat we zelf de kennis in huis hebben.' De afdeling CTV is te vinden in het AH-hoofdkantoor in Zaandam. Op drachtgevers zijn voor 85% afdelin gen in dit gebouw. Op de afdeling werken 12 personen, van wie 3 full time en de rest in deeltijd. CTV be staat uit drie afdelingen; jubilea, te lex/fax en tekstverwerking. Alle at tenties die horen bij een zakenjubi- leum, huwelijksfeest, geboorte of overlijden, zoals bloemstukken of insignes, komen via deze afdeling bij de betrokkenen terecht. De telex wordt haast nooit meer gebruikt, de fax des te meer. 'Zevenduizend faxen per maand verzenden en ont vangen we hier. Wat aan faxop drachten op een dag binnenkomt, gaat diezelfde dag nog weg,' aldus Paul Gill. De tekstverwerkers werken met het tekstverwerkingspakket Dis- playwrite 4 (DW 4), het bestands- verwerkingspakket Rapidfile en het presentatiepakket Slidewrite Plus. Gill: "Met DW 4 en Rapidfde kunnen we teksten en bestanden heel snel combineren en mooi laten printen met de laserprinter. We maken rapporten, handboeken, brieven, etiketten en we kunnen grote mailings combineren met bij voorbeeld de bestandslijst van alle AH-filialen. We zijn niet alleen dui zendpoten in tekstverwerking hier, we zijn ook flexibel. Als er vandaag nog een mailing van driehonderd brieven de deur uit moet, kunnen A moet hun eigen baas op het beeld scherm, niets gaat de CTV'ers te ver in tekstverwer king. V.l.n.r. Margriet de Vries, Ans Bo dewits. Paul Gill en Rinske Meijer. Rechts onder Ellys Schoen. de wat steriel-ogende winkel? En de uitkomst was verbluffend. In week 14, van 30 maart tot 4 april, was het filiaal omgetoverd tot een waar Chinees sprookje. Het perso neel hep in kimono; er waren de monstraties van Conimex en Im- podra; er was een muurkrant ge maakt door een plaatselijk Chi nees-Indisch restaurant en de ach terwand van de slagerij was door Anita Wolf en Guido de Valk op oos terse wijze beschilderd. 'Zij hadden een placemat uit een Chinees restaurant meegenomen en hebben het landschap wat daar op afgebeeld stond exact nageschil derd', vertelt de filiaalmanager. 'Ik stond er versteld van hoeveel cre atief talent er hier rondloopt.' Dat lukt nooit', was de eer ste reactie van filiaalma nager Cor van de Eerd- wegh, toen hij terugkwam van vakantie en de wilde plannen van zijn twee AM's, Peter Har- tjesveld en Edwin Hemmink, vernam. Een Oosterse week or ganiseren met alles erop en er aan. Voor hij op wintersport vertrok had de bedrijfsleider van filiaal 1222 in Oss zijn kader opdracht gegeven eens flink te brainstormen over de vraag: hoe krijgen we meer fun in Toen het idee bekend werd, ont stond er een sneeuwbal-effect. Ie dereen wist wel iets. Een moeder van één van de medewerkers maak te Chinese bloemen van crèpepa- pier, een klant demonstreerde de ja- panse vouwkunst oregami en de BL zelf speelde in het filiaal mah-jong, een Chinees spel, waarvoor hij een aantal spelers uit Oss optrommel de. Hoogtepunt van de week waren wel de opvoeringen van Chinese dansen door slager Eddy Vincentius en een aantal vrienden en familieleden. De doelstelling om de klant een at tractieve winkel te bieden was ruimschoots gehaald. Maar de fol- low-up hebben ze in Oss ook al bedacht. Kort geleden organiseerde men een 'piekenweek', 100 artike len met een prijs van één gulden. Met moederdag deelden ballerina's verkleed als engeltjes bonbons uit en in de zomermaanden staat een Zuid-Europese week te wachten. Big fun dus. we daar op inspelen. En als ik dan een originele handtekening van de afzender krijg, zorgen we ervoor dat die op al die brieven komt. We heb ben de apparatuur waarmee die brieven worden gevouwen en pre cies met het adres op de juiste plaats in een vensterenvelop wor den gestopt en dichtgeplakt.' De service van CTV gaat zo ver dat alle aangeboden correspondentie wordt nagekeken door een correctri ce. Met Slidewrite maken de CTVers slides voor een overhead projector, in kleur of zwart/wit, lo go's en grafieken. Van een slide kunnen ook dia's gemaakt worden. Er is een ruime keuze aan letterty pes. Voor de toekomst verwacht Gill de overgang naar digitale printers, die kunnen communiceren met een Local Area Network (LAN). 'De mo gelijkheden zijn dan ongekend. Dan praat je over het doorseinen van teksten via een lijntje.' Filialen, DC's en afdelingen van kantoren of produktiebedrijven die graag ge bruik willen maken van de diensten van de CTV-afdeling, kunnen con tact opnemen met Paul Gill. De kos ten die zijn afdeling maakt, worden uiteraard wel doorbelast. De CTV beschikt ook over 2 'uitzendassis- tentes' met een Schoevers secreta resse-opleiding. Ze leren eerst met alle pakketten werken en kunnen vervolgens tijdelijk ingezet worden op andere afdelingen. Het DC Geldermalsen is sinds eind april opge fleurd met drie fraaie muurschilderingen. Deze teke ningen zijn een gezamenlijk ca deau van de uitvoerenden van de bouw van het nieuwe distri butiecentrum Maandagmiddag 27 april werden de drie schilderingen officieel ca deau gedaan aan het voltallige per soneel. De heer J. Seelen, directeur van Ballast Nedam Utiliteitsbouw, overhandigde symbolisch namens alle aanbieders de schilderingen aan Site Manager Mels Koster. De drie schilderingen zijn geschil derd op de betonnen muur bij de in gang van de koffiecomers. Ze zijn ongeveer twaalf meter breed bij drie meter hoog,en uitgevoerd in heldere kleuren. De schilderingen zijn getiteld "Para dijs aan de Linge','Koffiedrinken in de boomgaard' en 'Zomer' in Gelder malsen'. De tekeningen zijn maakt door schildersbedrijf Firma Engels uit Nijmegen. Ontwerper is de heer J. Driessen van Haskoning, tevens de architect van het gebouw. De aanbieders van de muursc hilde- ringen zijn: Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning, Ballast Nedam Utiliteitsbouw, Ko ninklijke Wegenbouw Stevin, Unica Installatietechniek, Ergon Electric, Aqua+ en Nagelhout Staalbouw.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 5